PROSLAVA BOŽIĆA I NOVE GODINE: PUT U DŽEHENNEM

Popularno na sajtu

Mnogi muslimani u današnjem svijetu, a posebno oni koji žive u zapadnim zemljama su izloženi proslavi Božića i Nove godine – šejtanskim (đavolskim) slavljima. Mnogi od njih[1] učestvuju u ovim proslavama razmjenjujući čestitke i poklone, ukrašavajući domove, pripremajući posebna jela, čestitajući drugima dolazak praznika, itd., smatrajući ove običaje bezopasnom zabavom i zadovoljstvom za mlade i stare.

Proslava Božića i Nove godine se agresivno promoviše. Mnoge firme primjenjuju sve moguće taktike kako bi osvojile mase ljudi u svakom spektru društva – u tržnim centrima, na ulicama, televiziji, radiju, u časopisima i novinama.  

Iako se Božić i Nova godina iskorištavaju od strane kapitalista da bi povećali prihode poslovanja, mnogi ljudi još uvijek praktikuju ove zabludjele proslave kao spomen na rođenje Isusa (Ise, alejhi selam), koji se smatra ‘utjelovljenjem Božijim’, tj. drugom trećinom trojstva. Prema tome, to je proslava rođenja boga, da nas Allah sačuva zablude.

Dvadesetpeti decembar je uzet od strane kršćana katolika kao datum rođenja Isusa, ali se porijeklo ovog datuma može povezati sa rođendanom hinduističkog boga Krišne i grčkog boga svjetlosti Mitre. Ovo đavolsko slavlje je duboko ukorijenjena praksa širka (mnogoboštva), grijeha koji Allah neće nikada oprostiti.

“Allah, zaista, neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.”  (En-Nisa’, 4:48)

Kako je onda moguće da muslimani odobravaju ili učestvuju u takvom običaju, koji se zasniva na stanovištu da Allah ima potomstvo?

Allah, subhanahu ve te’ala, kaže:

“To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: ”Budi!” – i ono bude.”   (Merjem, 19: 34-35)

Ako bi se Allahov Poslanik Isa (sin Merjemin) sad vratio, on nikada ne bi tolerisao takve optužbe koje su izrečene protiv njega. Tačnije, njegova prva objava, kada se rodio, razjasnila je njegov status roba i Allahovog poslanika i ništa više:

”Ja sam Allahov rob” – on reče – ”meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti.”  (Merjem, 19: 30)


Sam koncept Božića je u sukobu i protivrječnosti sa temeljem islama, tj. očitovanjem pripadnosti islamu (kelime i šehadet): “La illahe illAllah – Nema boga osim Allaha, tj. niko ne zaslužuje da se obožava sem Allaha[2].“ Bilo koja osoba sa osnovnim poznavanjem islama nikada ne može prihvatiti ili tolerisati takvu lažnu optužbu protiv Allaha. Allah nema potrebu za bilo kakvim potomstvom, a nije ni rođen:

“Reci: ”On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”   (El-Ihlas, 112: 1-4)

Iako je proslava Božiča veoma hvaljena i praktikovana od strane većine ljudi, najvažnije je za svakog obožavaoca Allaha da izbjegne slijeđenje narodnih masa u ovom đavolskom slavlju.

Allah kaže:

“Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili…”   (El-En’am, 6: 116)

Allah je kroz Svog Poslanika presudio da oni koji imitiraju bilo koga u oblaćenju, vladanju, ponašanju, govoru ili čak u slavlju postaju dio te zajednice, a o čemu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ko oponaša jedan narod, on je jedan od njih.”  (Bilježi Ebu Davud)

Svaki musliman ima odgovornost da zaštiti svoju porodicu od zabluda Božića i Nove godine jer je to zabluda čiji put vodi u Džehennem (Pakao).

“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti…”   (Et-Tahrim, 66: 6)

Draga braćo i sestre muslimani, znajte da je od Allaha strogo zabranjeno slanje čestitki za Božić i Novu godinu, prisustvovanje božičnim i novogodišnjim proslavama, čestitanje jedni drugima Božića i Nove godine, kićenje kuća, kupovina božićnih jelki ili priprema božićnih jela. Zaštitite svoja mjesta u Džennetu, zaštitite sebe i svoje porodice od Božića i Nove godine.

Izvor: Izharudin

Obrada: Put vjernika

Fusnote:


[1] Ovdje se misli na one muslimane koji ove praznike uzimaju kao dobru priliku za zabavu i razonodu, negirajući srcem ispravnost ovih praznika i ne čineći širk u njima.

[2] Ovo je jedno od značenja šehadeta

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz