IRAK: Usporedne mape kontrole u septembru 2014. i 2015. godine

2682

Na mapama ispod, koje su nacrtali aktivisti, možete detaljnije usporediti stanje u Iraku prije godinu dana i ovih dana. Kliknite na slike da biste ih vidjeli u punoj veličini.

2. septembar 2015.

IRAK: Mapa kontrole 2. septembar 2015. godine
IRAK: Mapa kontrole 2. septembar 2015. godine

1. septembar 2014.

IRAK: Mapa kontrole 1. septembar 2014. godine
IRAK: Mapa kontrole 1. septembar 2014. godine

(Put vjernika)