O izbjegavanju nejasnih zastava i opasnost borbe iz srdžbe radi nacionalizma a ne radi istine

Popularno na sajtu

Treći hadis
Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Ko se bude borio pod zastavom zablude (nejasnom), srdeći se radi nacionalizma ili poziva ka nacionalizmu ili bude pomagao nacionalizam pa tako pogine, poginut će na džahilijjetski način“.¹

Pojašnjenje manje poznatih riječi:

Riječ raje (الراية) predstavlja: znak, zastavu isl. Ovdje se ne cilja bukvalno značenje zastave (tj. parče tkanine) koja se uzdiže iznad glava boraca, nego ono radi čega se ta zastava u stvari uzdigla, i ono zbog čega se skupina ljudi okupila i radi čega se oni međusobno potpomažu u borbi, i zbog toga je zastava ovdje opisana kao „nejasna“, dok se sama zastava (tj. parče tkanine) ne može time opisati, rekao je es-Sindi, rahimehullah:
(Poslanikove riječi: „pod zastavom zablude“ aludiraju na skupinu koja se okupi oko nejasne stvari o kojoj se ne zna da li je ispravna ili neispravna).

Riječ ummijje (عمية) je imam En-Nevevi, rahimehullah, objasnio na sljedeći način:
“Učenjaci su kazali da to označava slijepu (nejasnu) stvar kojoj suština nije poznata, ovo je kazao imam Ahmed ibn Hanbel i većina učenjaka. Rekao je Ishak ibn Rahavejh: Ovo je kao kada se čovjek bori protiv drugih iz pristrasnosti prema nacionalizmu.”

Riječ ‘asabe ( العصبة) može značiti rodbina, nacionalizam itd. Imam ez-Zemehšeri je kazao:
“Pod izrazom „العصبة“ (rodbina) ovdje se cilja na amidžine sinove (amidžiće), i svakog onog koji nije spomenut kao obavezni nasljednik u mirasu (nasljedstvu), već uzima ono što mu preostane nakon što vlasnici obaveznog djela uzmu svoj udio, oni predstavljaju rodbinu (tj. ‘asabe)”.

Oni koji se ciljaju ovim hadisom si bližnji rođaci čovjeka i njegov narod, oni zbog kojih se on srdi i koji se zbog njega srde, i oni kojima se on štiti, i oni koje on pomaže, svejedno bila istina ili neistina u pitanju, a u drugim predajama ovog hadisa je došlo: „i pomaže ih iz pristrasnosti prema njma…“, rekao je Ebu el-Feradž ibn el-Dževzi, rahimehullahu:
(A pristrasnost (zasljepljenost) se ogleda u tome da pomažeš određeni narod u njihovom slijeđenju prohtjeva, pa makar se to kosilo sa šerijatom).

Neke od koristi iz hadisa:

1Vadžib je da čovjekova borba bude na osnovu upute i znanja, a ne na osnovu sljepoće i slijeđena strasti.

2 – Razlika između propisane borbe s kojom se ne pomaže osim istina i borbe kojom se potpomažu kojekakvi prohtjevi.

3 – Osnova koja se uzima u obzir kada je zastava u pitanju jeste to radi čega se ona uzdigne, a ne to kakvog je ona izgleda i šta je na njoj ispisano.

4 – Zabranjenost upuštanja u borbu kojom se ne želi pomaganje istine.

5 – El-Vela (prijateljevanje) treba da bude izgrađeno na imanskom bratstvu, a ne na pristrasnosti.

6 – Ponekad se vjernik može upustiti u neka džahilijetska djela i na ista preseleti, ali ga to ne izvodi iz okvira imana.

– Iz činjenice da je borba propisana ne proizilazi to da onaj koji u njoj preseli bude šehid, zbog mogućnosti da motiv njegove borbe bude samo srdžba zbog nekog naroda ili zbog rodbinskih veza a ne pomaganje istine.

8Oprez od beskrajne pristrasnosti i privrženosti nečemu drugom mimo istine, svejedno radilo se o plemenu, narodu, pretpostavljenom, učenjaku, određenom džematu, imenu, mezhebu, mišljenju, domovini i sl.

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu: “Onaj ko je pristrasan svojim narodnjacima, ili svojim istomišljenicima u mezhebu, ili svojem tarikatu, ili svojim bližnjima, ili svojim prijateljima mimo ostalih, taj posjeduje u sebi ogranak džahilijeta, sve dotle dok vjernici ne budu onakvi kako im je Uzvišeni Allah naredio: da se čvrsto drže Allahova užeta, Njegove Knjige i suneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”

9 – Veličina i jačina ozbiljnosti kada je u pitanju nijjet za borbu.

10 – Nužnost posvećivanja samo istini i udaljavanja od prohtjeva i stvari koje vode zabludi.

11 – Čvrsto prihvatanje za stvari koje su sasvim jasne, i udaljavanje od stvari koje su mutne i nejasne, te vođenje brige o vjeri i časti.


Iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu (sa kratkim komentarom)
Izvor:
 Knjiga „El-Erbe'un fi fadliš-šehade ve talebil-husni ve zijade”
Autor: Šejh Hasen Kaid, rahimehullah
Ostali hadisi ovdje.

Fusnota:

1 Muslim (1848).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz