Zikrovi koji se prenose poslije namaza

Popularno na sajtu

Da li se zikrovi u kojima stoji da se trebaju učiti na kraju namaza trebaju učiti pri kraju namaza prije selama ili poslije selama?

Šejhul islam Ibn Tejmije, rahimehullah, kaže da svi hadisi u kojima stoji da se trebaju učiti na kraju namaza u kojima ima dove, oni se trebaju učiti prije selama, poput hadisa Muaza kojeg bilježi Ebu Davud, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo Muaza za ruku i rekao: „O Muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Tako mi Allaha, ja te volim. Savjetujem te da na kraju svakog namaza kažeš:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(Gospodaru moj, pomozi me da Te spominjem, da Ti zahvaljujem, i da Ti lijepo ibadet činim).“

Šejhul islam dalje kaže da riječ dubur (دبر) u osnovi znači zadnji dio nečega. Tako na primjer kažemo dubur el-hajvan – stražnjica hajvana, pa da li znači da je stražnjica hajvana odvojeni dio od hajvana? Ne, već je dio hajvana.

Osim kada postoji jasan dokaz da se pod riječju dubur es-sala (kraj namaza) cilja poslije selama. Kao što je slučaj sa hadisom Ebu Umame el-Bahilija u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko na kraju svakog farz namaza prouči Ajetul-Kursijj od ulaska u Džennet ga neće spriječiti išta drugo osim smrti.“ Hadis je dobar, a bilježi ga imam Nesai u svom djelu Amelu el jevmi vel-lejle. Vjerodostojnim ga je ocijenio Ibn Hibban i Ibn Abdul-Hadi. Druga skupina učenjaka je hadis ocijenila dobrim.1

Ajetul-Kursij se uči nakon završetka namaza, jer između tešehuda i selama nije mjesto za kiraet (učenje ajeta). Tako da na osnovu toga zakljućujemo da učenje Ajetul-Kursij biva nakon selama. Dok je period između tešehuda i selama mjesto za dovu pa na osnovu toga kažemo da se dova:

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Gospodaru moj, pomozi me da Te spominjem, da Ti zahvaljujem, i da Ti lijepo ibadet činim“, treba učiti prije selama. Ovo je pravilo u ovom poglavlju.

Zikrovi koji se uče nakon farz namaza, da li će se učiti i nakon nafile?

Zikrovi koji se uče nakon farz namaza se neće učiti nakon nafile jer ih Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije učio poslije nafile. To ukazuje da je njihovo učenje propisano samo nakon farz namaza, a ne i nakon nafila namaza.

Kakav je propis da čovjek uči zikrove koji se uče poslije namaza van mesdžida?

Nije uslov da čovjek sjedeći uči zikr. Stoga ko bude proučio zikr poslije namaza pa makar i stojeći, ili u toku odlaska iz mesdžida, takav je ispunio sunnet i neće ga mimoići nagrada sunneta.2 Isto tako, ako čovjek zaboravi zikr pa se sjeti u toku puta te ga prouči, imaće nagradu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jednom izašao odmah poslije namaza ne okrenuvši se prema klanjačima, a daleka je pretpostavka da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije proučio zikr nakon toga.

Pritvrđeni sunneti nakon namaza:

  • استغفر الله استغفر الله استغفر الله (Allahu, oprosti mi, Allahu oprosti mi, Allahu oprosti mi).
  • اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال – Gospodaru moj Ti si mir i spas i od Tebe je mir i spas. Blagoslovljen neka si o Plemeniti i Veličanstveni. (Muslim)
  • لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

Nema drugog boga sem Allaha Jedinog Koji nema druga. Allahu moj, ono što ti daješ niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što ti uskratiš, a niti ikome koristi njegovo bogatstvo pored Tvog bogatstva! (Buhari i Muslim)

  • لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

Nema drugog boga osim Allaha Jedinog Koji nema druga. Njemu pripada svaka vlast i svaka hvala i On sve može. Nema snage i moći osim uz Allaha. Nema drugog boga osim Allaha. Ne obožavamo ikog drugog mimo Njega. Mjemu pripada blagodat, zasluga i lijepa pohvala. Nema drugog boga osim Allaha, Njemu vjeru iskreno ispovjedamo pa makar nevjernicima to bilo mrsko. (Muslim)

  • Zatim tesbih, tahmid i tekbir koji imaju različite oblike koje ćemo kasnije spomenuti.
  • Učenje sure Felek i Nas jednom. Ebu Davud.
  • Učenje Ajetul-Kursij. (Nesai)

Iz djela: Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana

Fusnote:


1 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Klanjač će nakon farz namaza učiti Ajetul-Kursij, kako je došlo u hadisu Ebu Umame el Bahilija: „Ko na kraju svakog farz namaza prouči Ajetul-Kursij od ulaska u Džennet ga neće spriječiti išta drugo osim smrti.“ Hadis bilježi Nesai a Ibn Muflih kaže da mu je sened dobar.

2 Tj. imaće nagradu proučenog zikra, jer je cilj proučiti zikr bez obzira da li to bilo sjedeći, prilikom odlaska iz mesdžida, putem itd. op.prev.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz