TAG

fetve o namazu

Položaj desne ruke na tešehudu

Postoji nekoliko načina držanja desne ruke na tešehudu koji se prenose od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prvi način: da spoji vrhovima prstiju između...

Gdje će se staviti ruke prilikom sjedenja u namazu?

Postoje tri načina stavljanja ruku na tešehhudu i sva tri su vjerodostojna. Prvi način: da ruke stavi na butine, kako je došlo u hadisu kod...

Propis kratkog sjedenja prije ustajanja na drugi i četvrti rekat (dželsetu el istiraha)

U dva Sahiha se od Ebu Hurejre prenosi priča o čovjeku koji nije ispravno klanjao namaz, i u njemu se ne spominje dželsetu el...

Propis podizanja kažiprsta između dvije sedžde

Propis podizanja kažiprsta između dvije sedžde: Nema vjerodostojnog dokaza o podizanju kažipsrta između dvaju sedždi, niti je to iko praktikovao od prvih generacija. Podizanje prsta...

Propis dove između dvije sedžde

O dovi između sedždi se prenose dva hadisa, Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prvi hadis: Da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio:...

Klanjanje za imamom koji ne upotpunjuje ruknove namaza

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati za imamom koji klanja brzo, toliko brzo da se ne smiri prilikom činjenja ruknova? Odgovor: Jedan od ruknova –...

Propis stavljanja ruku na prsima u namazu nakon povratka sa ruku’a

Pitanje: Kakav je propis stavljanja ruku na prsima u namazu nakon povratka sa ruku’a? Da li je to sunnetun muekkede (pritvrđeni sunnet)? Odgovor: Hvala Allahu,...

Da li se smiju zatvarati oči u toku namaza?

Mnogo ljudi misli da će se najbolje skoncentrisati u namazu ako zatvore oči. Da bi znali je li ovo dopupteno raditi ili ne, da li...

Propis islama po pitanju namjernog izostavljanja namaza

Pitanje: Moj stariji brat ne obavlja namaz. Da li ću i dalje održavati rodbinske veze sa njim uzimajući u obzir da mi je on samo...

Nekoliko fetvi vezanih za sedždu u namazu

Kakav je propis da čovjek samo dovi na sedždi bez učenja zikra? Ko samo dovi na sedždi bez da kaže: Subhane rabbijel e'ala, njegova sedžda...

Novo na sajtu

Kategorije