Klanjanje za imamom koji ne upotpunjuje ruknove namaza

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati za imamom koji klanja brzo, toliko brzo da se ne smiri prilikom činjenja ruknova?

Odgovor: Jedan od ruknova – farzova namaza je potpuna smirenost na ruku'u, kijamu nakon obavljenog ruku'a, sedždi, između dvije sedžde. Onaj ko se potpuno ne smiri prilikom obavljanja ovih ruknova, njegov namaz nije validan, a samim tim nije ni validan namaz onih koji klanjaju za njim.


Obaveza je onima koji su to primijetili da mu ukažu na to, ako prihvati – hvala Allahu, a ako ne prihvati, obaveza je ne klanjati za njim, i njegov slučaj prijaviti odgovornoj instituciji, shodno mogućnosti, kako bi se zamijenila ta osoba sa osobom koja zna propise namaza.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 1433, 7 tom, str. 90)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz