Uvjet potpune pokornosti Allahu je da se sudiš jedino Kuranom i sunnetom

Popularno na sajtu

Od uopštenih stvari u kojima se dogodila greška jeste pitanje obaveznosti pokoravanja Allahu, dželle še’nuh i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo pitanje mnogi ljudi doživljavaju kao skučenu obavezu određene skupine ljudi i to vladara. A mi kažemo:

Zaista je suđenje po onome što je Allah objavio obaveza sviju, obaveza vladarima u onome čime oni sude među ljudima ali je također to obaveza na svakog pojedinca u onome što je vezano za njegova djela i postupke a posebno ono što je vezano za njegov posao. Zato je ova stvar od nužno potrebnih stvari tevhida obožavanja (el-ibadeh) i to: potpuna poniznost Allahu, dželle še’nuh, kao prvo, zatim, potpuna ljubav prema Allahu, pod dva i treća stvar je potpuna pokornost Allahu, subhanehu ve te’ala.

Potpuna pokornost iziskuje da pokornosti Allahu i pokornosti Njegovom Poslaniku daješ prednost nad svim drugima te da njima (Kur’anom i sunnetom) sudiš i da ti oni budu sudije u svim tvojim stanjima.

Žena muslimanka, mladić musliman, muslimanska porodica, zajednica muslimana, islamski grad, na svima je obaveza pokornosti Allahu, dželle še’nuh, i da znaju da je to dio vjerovanja.

Pokornost i suditi se Šerijatom su dva sastavna dijela vjerovanja, jer kada bi neko rekao: ’Ja obožavam Allaha, Jedinog koji suparnika nema.’ Mi ćemo mu reći: Kako ćeš Ga obožavati? Na koji način? Na način na koji to čine budisti ili kršćani? Ili na način na koji to rade jevreji?

Ti doista ne možeš postići obožavanje samo Allaha, Jedinog, koji nema suparnika osim kada se obavežeš na pokornost Allahu, dželle še’nuh, i na pokornost Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Uzmimo na primjer namaz; kako će ga čovjek klanjati ako ne bude slijedio put Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u propisima namaza i njegovih detalja? Uzmimo na primjer zekat, post, hadž, na primjer spajanja rodbinskih veza, podjele ostavštine (mirasa), poglavlje o oporukama, braku, i svaki drugi dio života, kako i kako da se to uredi a da obožavamo svog Gospodara osim da se Njemu pokorimo i budemo poslušni Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?

Autor: Šejh Abdur-Rahman Mahmud
Obrada: Put vjernika (naslov od PV-a)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz