Ramazan je prilika za samoobračun

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu):

“Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili” (El-A'raf, 43)

Preispitaj sebe da li izvršavaš i ostvaruješ ova djela:

-Iskreno ispovjedanje svoje vjere Allahu'azze we dželle ;

-Davanje savjeta Njegovim robovima iskreno Njega radi;

-Posjedovanje čistog srca prema Allahovim ‘azze we dželle robovima, naročito u smislu prevare, zavisti, mržnje i onoga što proizilazi iz nabrojanog od ezijeta i sličnog;

-Strah u srcu kada se spomene Allah ‘azze we dželle;

-Skrušenost srca prilikom slušanja Njegovog spomena i Njegove knjige te povećanje imana s tim;

-Ostvarivanje tevekkula –oslonca na Allaha ‘azze we dželle;

-Strah od Allaha ‘azze we dželle u tajnosti i javnosti;

-Zadovoljstvo s Allahom subhanehu we te'ala kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu ‘alejhi ve sellem kao Poslanikom;

-Stalno osjećati da je Allah Uzvišeni blizu roba;

-Preovladavanje ljubavi prema Allahu ‘azze we dželle i Njegovom Poslaniku sallallahu ‘alejhi ve sellem nad svim stvarima i samim sobom;

-Ljubav u ime Allaha ‘azze we dželle, mržnja u ime Allaha ‘azze we dželle , davanje radi Njega, a i uskraćivanje radi Njega;

-Svaki pokret ili mirovanje, govor ili šutnja, da bude radi Allaha subhanehu we te'ala;

-Privikavanje duše na pokornost u djelima i udjeljivanju imetka;

-Priželjkivati i radovati se dobrim djelima;

-Žalostiti se radi loših djela i tugovati zbog istih;

-Jako prisustvo osjećaja stida kao i lijepog ahlaka;

-Voljenje i željenje svojoj braći vjernicima ono što se voli i želi samom sebi, dobročinstvo prema vjernicima a posebno komšijama, podržavanje vjernika i njihovo pomaganje, žalošćenje zbog onoga što njih žalosti.

Iz knjige Dersovi odgoja
Autor: Halid b. Abdur-rahman El-Husejnan rahimehullah
Preuzeto sa: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz