Kome se upisuju dobra djela koja dijete uradi

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li se dobra djela, poput namaza, hadždža i učenja Kur'ana koja uradi dijete koje još nije dostiglo punoljetnost, upisuju njegovim roditeljima ili se njemu računaju?

Odgovor: Nagrada za dobra djela koja uradi maloljetno dijete pripada njemu, a ne njegovim roditeljima niti nekom drugom. Međutim, roditelji će postići nagradu za podučavanje djeteta, upućivanje na dobro i pomaganje na dobru.

Na to upućuje i hadis koji bilježi imam Muslim u svome “Sahihu” od Ibn Abbasa, [ra], da je jedna žena na Oprosnome hadždžu podigla svoje dijete ka Poslaniku, [saw], i upitala: “O Allahov Poslaniče, ima li za njega hadždža? ” “Ima, a tebi pripada nagrada”, reče Poslanik, [saw].

Kako vidimo, Allahov Poslanik, [saw], obavijestio nas je da hadždž pripada djetetu, a da će i majka biti nagrađena zbog obavljanja hadždža sa njim.

Isto tako i druge osobe mimo roditelja mogu steći nagradu za ono što od dobra učine, poput podučavanja siročadi, rodbine, posluge i drugih osoba, a na to upućuje riječi A llahovog Poslanika, [saw]: “Onaj ko upućuje na dobro ima nagradu poput onoga ko to dobro i čini.” Bilježi ga Muslim u svom “Sahihu.”

Također, to spada u potpomaganje na dobru i bogobojaznosti, a Uzvišeni Allah svakako za to daje nagradu. 1

Odgovorio: Šejh Abdul-Aziz b. Baz, rahimehullahu

Iz knjige: Fetve i propisi vezani za djecu

Fusnota:

1. Fetava islamijje (4/526).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz