Čvrsto pridržavanje Kur'ana i sunneta

Popularno na sajtu

Pravo je i obaveza svakog tragaoca za znanjem da se čvrsto pridržava sunneta Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunneta upućenih halifa, Allah bio zadovoljan njima, i obaveza mu je da se udalji od uvođenja novotarija u vjeri, jer je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri.


Rekao je Šafija,  Allah mu se smilovao: “Složili su se muslimani da onaj kome se pojasni (rasvijetli) sunnet od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije mu dozvoljeno da ostavi sunnet zbog govora nekog drugog”.

I vadžib /obaveza je vratiti razumijevanje Kur`ana i sunneta razumijevanju ashaba i tabi`ina, zato što je Vjerovjesnik njima posvjedočio dobrotu i ispravnost, a kada su neki muslimani ostavili to (vraćanje na razumijevanje ashaba i tabi`ina) među njima su se pojavile mnoge novotarije i različite grupacije, a vjera je zaista došla od Allaha, nije data na strast nekom od ljudi, i ko bude slijedio svoju strast i svoje mišljenje izaći će iz dina i izaći će iz islama.

Rekao je Malik,  Allah mu se smilovao: “Ko uvede u islam novotariju videći da je lijepa, takav misli (lažno tvrdi) da je Muhammed, alejhi selam, iznevjerio poslanicu (tj. da nije dostavio ono što mu se objavljuje)”.

I neka se dobro pričuva tragaoc za znanjem od odbacivanja ajeta i hadisa i njihovog izvođenja od onoga na što upućuju, kada se (dokazi) suprotstave mezhebu njegovog imama, i (neka se dobro pričuva) od davanja prednosti govoru nekog nad šerijatskim tekstovima, jer alim (učenjak) griješi i mora biti tako, kada nije sačuvan od grijeha, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.

I nije dozvoljen idžtihad (ulaganje truda za iznalaženje šerijatksog propisa) u dokazima i izvlačenje propisa iz tih dokaza osim za ehlul-idžtihad (osim za učenjake), a i mudžtehid (učenjak) ima pravo da uzme određeni mezheb u određenom pitanju kada je onemogućen da uloži trud u tom pitanju,(radi iznalaženja šerijatskog propisa).

I dozvoljava se slijeđenje običnom čovjeku koji ne zna propis, zbog govora Allaha Uzvišenog: “Pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate.” (En-Nahl, 43. ajet)  A slijedit će najboljeg kojeg nađe i onoga koji se najviše kloni sumnjivih stvari.

Iz knjige: Durus fil-Kira`a

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz