Izrugivanje onih koji čvrsto slijede Kur'an i sunnet (šejh Ibn Usejmin rahimehullah)

Popularno na sajtu

Pitanje:

Kakav je propis za one koji se izrugivaju (ismijavaju) onima koji su dosljedni u izvršavanju Allahovih, dzelle šanuhu, naredbi, kao i naredbi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem?

Odgovor:

One koji pomno ispunjavaju naredbe Allaha, subhanehu we te'ala, i naredbe Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ismijavati ih zbog te njihove dosljednosti i čvrstine je zabranjen i vrlo opasan čin. Velika je bojazan da je taj prezir, koji takva osoba osjeća prema tim ljudima (vjernicima multezimima), prezir zbog njihove ustrajnosti u Allahovoj vjeri. Tada to podsmijavanje biva izrugivanje pravca čiji su oni sljedbenici, te njima kao takvima odgovara opis, koji Allah, subhanehu we te'ala, spominje u Kur'anu:

“Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar ste se s Allahom i riječima Njegovim i Poslanikom Njegovim ismijavali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici postali, nakon vašeg vjerovanja”. (Et-Tevbe, 65-66)

Spomenuti ajeti su objavljeni kao ukor munaficima (licemjerima), koji najviše lažu i koji su najveće kukavice u boju, a koji su govorili: “Nismo vidjeli nikog, kao što su oni naši učači (karije),” aludirajući na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i njegove ashabe, „najizgladnjelih stomaka”. Tim povodom je Allah, subhanehu we teala, objavio ove ajete. Zato neka pripaze oni, koji se ismijavaju sljedbenicima istine, zbog toga što su pripadnici Allahove vjere, jer Allah, subhanehu we teala, upozorava:

„Grješnici se smiju onima koji vjeruju; kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se; kada ih vide, onda govore: ‘Ovi su, doista, zalutali!’ – a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!” (El-Muttaffifun, 29-36)

Odgovorio: Šejh Ibn Usejmin, „El Medžmun semin”, 1/74.
Fetva preuzeta iz knjige ‘Fetve uleme Dvaju Harema’

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz