Olakšanje pri sticanju opskrbe i postizanje berićeta

Popularno na sajtu

Uzvišeni kaže:

“A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili…” [1]

Uzvišeni kaže:

“A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz Zemlje slali…” [2]

Ovo je Allahovo obećanje i dodjela nagrade ustrajnim robovima u Njegovoj vjeri da će bezbrižno živjeti u izobilju i blagostanju, bez ikakvih poteškoća i muka.

To nam potvrđuju i sljedeći ajeti:

“…A ko se bude Allāha bojao, On će mu dati izlaz iz svake situacije, i opskrbiće ga odakle se i ne nada…” [3]

Uzvišeni Allah kaže:

“…A onome Ko se Allah boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” [4]

Postavimo pitanje: Ko se istinski boji Allaha?

Odgovaramo: Svako ko je čvrst, postojan i ustrajan u Njegovoj vjeri.

Ovu poruku upućujem svakom besposlenom, dužniku, onome ko traži zaposlenje, a i drugima. Kažem, ovo je besplatan kurs koji ti zasigurno garantira olakšicu u svim poslovima, sticanju nafake i bereketa, kako u životu, tako i u imetku. To je kurs o ustrajnosti u Allahovoj vjeri.

Stoga, ako pokušaš ostati ustrajan, čvrst, stabilan i iskren u Njegovoj vjeri, zasigurno ćeš se uvjeriti da Allah svoje obećanje neće iznevjeriti.

Isto tako, grijesi bivaju jedna od najvećih posljedica nestanka nafake i berićeta u životu i imetku.

Uzvišeni Allah kaže:

“Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili…” [5]

Uzvišeni Allah kaže:

“Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, zbog onoga što rade…” [6]

Prenosi se u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Doista robu bude uskraćena nafaka radi grijeha koje počini.“. [7]

Ne ogleda se berićet u mnoštvu imetka, niti u dugom življenju, nego u prisustvu berićeta u njima. I berićet se postiže samo s pokornošću i ustrajnošću u Allahovoj vjeri. I, doista, čovjeku neće koristiti njegov život, imetak, snaga, znanje i djela osim ako sve to usmjeri ka pokornosti Allahu.

A ako ne bude tako, bit će gubitnik. Utječemo se Allahu od toga.

 

Izvor:
Ustrajnost u Islamu-vrijednosti i prepreke – šejh Musned el-Kahtani

 

[1] El-Džin, 16.-17.

[2] El-A‘raf, 96.

[3] Et-Talak, 2.-3.

[4] Et-Talak, 4.

[5] Eš-Šura, 30.

[6] Er-Rum, 41.

[7] Ibn Madždže, 4.022; Hakim, 1/493

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz