Kratka statistika o broju stradalih u Siriji

Objavljeno / ažurirano:

Dok se iz dana u dan situacija u Siriji sve više zahuktava, civilno stanovništvo ne prestaje da strada. Za samo pet godina, statistika je sljedeća:

  • 470,000 poginulih;
  • 8 miliona raseljenih unutar Sirije;
  • 4,9 miliona izbjeglica u inostranstvu;
  • 14 miliona kojima je potrebna pomoć.

Dokle će trajati? Allah najbolje zna!

Izvor: Al-Maqalaat
Prijevod i obrada: Put Vjernika

Novo na sajtu

Prva razilaženja i novotarije u islamu

Prve novotarije i razilaženja u Islamu desile su se nakon ubistva Osmana, radijellahu anhu. Kada su se Alija i Muavija dogovorili oko primirja te...
islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?

Preporučeni sadržaj

u fokusu

Između Nedžašije i taguta Turske

- Nedžašija je bio kršćanin i pored toga nije predao muslimane (mušricima iz Kurejša), niti im je sudio po tagutskom zakonu, naprotiv on ih...

Islamske teme