Muslimanke sa Arapskog poluostrva vode džihad u Siriji i apeluju na muslimane da se i oni pridruže džihadu

Popularno na sajtu


Očigledno je da nisu samo odrasli pripadnici Slobodne vojske Sirije (FSA) i tinejdžerski sinovi i kćerke Sirije ustali protiv nusajrijskog režima Bašara el-Assada.

Mnoge muslimanke iz “Saudijske” Arabije i drugih zemalja sa Arapskog poluostrva su uspjele da uđu u Siriju. One su se pridružile postojećim džihadskim grupama, te se zajedno sa braćom muslimanima bore protiv barbarstva nusajrijskog režima Sirije.

Jedna od njih je i jedna muslimanka sa Arapskog poluostrva. Ta muslimanka, čije ime i zemlja porijekla nisu spomenuti, pridružila se mudžahidskoj brigadi El-Ummet. Brigada El-Ummet je objavila video snimak apela dotične muslimanke koja poziva braću muslimane iz zemalja sa Arapskog poluostrva da se pridruže džihadu u Siriji i da stanu u odbranu muslimana koje proganja sirijski režim.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:

“…A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći…” (El-Enfal, 8:72)

Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu, dželle-šanuhu. Neka su salavat i selam na najbolje Allahovo stvorenje, Muhammeda bin Abdullaha, njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.

A zatim:

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu…

Dakle, mi smo žene (muslimanke) sa Arapskog poluostrva. Allah, dželle-šanuhu, nas je počastio prilikom da branimo naš narod u zemlji Šama. Zašto i vi ne ustanete u njegovu odbranu, o muslimani sa Arapskog poluostrva, iz zemalja arapskih i iz drugih islamskih zemalja?

Zašto i vi ne ustanete u odbranu naše braće i sestara u zemlji Šama?

Zašto i vi ne ustanete u odbranu zemlje koja nam je zavještena od strane Allaha, dželle-šanuhu, i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Zašto i vi ne ustanete u odbranu žena (muslimanki) koje plaču, traže vašu pomoć i vrište u gorčini. Izgleda da to nema nikakvog uticaja na vašu savjest i vašu čast!

Zašto i vi ne ustanete u odbranu stanovnika zemlje Šama? Zašto i vi ne ustanete u odbranu stanovnika zemlje Šama koji žive pod konstantnom opsadom i bombardovanjem od strane borbenih aviona, tenkova i minobacača, koji uništavaju kuće i ubijaju žene i djecu?

Zašto i vi ne ustanete u odbranu stanovnika zemlje Šama čije su porodice protjerane i žive na otvorenom, bez ikakvog skloništa i zaštite? Stanovnike Šama ubijaju bez ikakvog razloga – samo zato što kažu: “Allah je naš Gospodar”, a ne žele da kažu: “Bašar el-Assad je naš Gospodar.” Neuzubillah – utječemo se Allahu, dželle-šanuhu, od zlog govora Bašara el-Assada.

O muslimani, gdje ste? Zar se čvrsto ne pridržavate hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ko god muslimana ostavi na cjedilu i dopusti da mu se povrijedi obraz i čast, i njega će Allah ostaviti na cjedilu i uskratiti mu pomoć kad mu ona bude najpotrebnija. Ko god pomogne muslimana i ne dopusti da mu se povrijedi čast i obraz, i njega će Allah pomoći kad mu pomoć bude najpotrebnija.” (Ebu Davud, br. 4884; Ahmed, br. 16368; Et-Taberani u “El-Mu'džem el-Kebir”, br. 4735; i El-Bejheki u “Es-Sunen el-Kubra”, br. 16682)

Zato, ustajte da pomognete stanovnicima Šama! Ustajte da pomognete stanovnicima Šama, o muslimani… o vjernici koji ispovijedate tevhid, od Istoka pa do Zapada!

O muslimanke, ne sjedite samo skrštenih ruku. Odreknite se svojih dragocjenosti i skupih stvari da bi pomogle vašu braću i sestre u zemlji Šama i njihovu malu djecu. Molim vas da pomognete vašoj braći i sestrama da odbrane svoju čast i da spriječe prolivanje svoje krvi.

O muslimani, ustajte da pomognete stanovnicima u zemlji Šama… da pomognete vašem narodu u zemlji Šama kojem je vaša pomoć očajnički potrebna. Pružite mu podršku u ljudstvu, namirnicama i ratnoj opremi! I znajte da je Allahova nagrada veća, a i vječna je.

Apelujem na sve vas da u ime Allaha pomognete stanovnike zemlje Šama!

Apelujem na sve vas da u ime Allaha pomognete stanovnike zemlje Šama!

Apelujem na sve vas da u ime Allaha pomognete stanovnike zemlje Šama!

Zahvaljujem Uzvišenom i Svemogućem Allahu koji me je počastio da uđem u ovu blagoslovljenu zemlju. Molim Uzvišenog i Svemogućeg Allaha da uništi diktatorski režim u zemlji Šama, da uništi njegove zle ljude, da zaštiti našu braću i sestre u Šamu i da ih nagradi pobjedom. Zaista je On, dželle-šanuhu, kadar da to učini.

Ves-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu

Izvor: Prisoner of Joy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4206,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

[td_block_14 limit="3" category_id="54" sort="random_posts"]
%d bloggers like this: