Izjava džemata Gornja Maoča na ponuđeni protokol Islamske zajednice

Objavljeno / ažurirano:

بسم الله الرحمن الرحيم

DŽEMAT GORNJA MAOČA

Neka je hvala Allahu dž.š., i neka je salawat i selam na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Imajući u vidu da smo se sa predstavnicima IZ dogovorili da ćemo se očitovati po pitanju ponuđenih nam prijedloga u pogledu integracije našeg džemata u okvire IZ, a nakon sastanka sa džematlijama, donijeli smo sljedeće zaključke:

  1. Da je naš džemat spreman da se integriše unutar IZ ukoliko se za hatiba, imama i mu'allima odrede vjerski osposobljene osobe iz našeg džemata, a pod nadzorom IZ, i da se istima izda dekret od strane reisu-l-uleme.
  2. Da, zbog narušenog povjerenja, nadzor nad vakufom džamije i mezarja ostane u rukama džemata Gornja Maoča dok se povjerenje među nama ne izgradi, a od IZ ne tražimo nikakve obaveze prema vakufu niti imamu.

Uz gore navedeno,  napominjemo da ne vidimo šerijatske zapreke u tome da zvanični mezheb IZ BiH bude hanefijski, ali zamjeramo tome da se neki od četiri priznata mezheba nameće bilo kojem imamu ili muktediji.

Ukoliko se ovi naši zahtjevi kose sa ustavom IZ, predlažemo da se isti promijeni ili dopuni, zato što u tome nema ničeg oprečnog Kur’anu i sunnetu, a ujedno bi to bilo rješenje za mnoge nesuglasice, kako kod nas, tako i na svim područjima u kojima IZ BiH važi kao krovna vjerska institucija. Ove prijedloge vam dostavljamo u nadi da ćete iste razmotriti i uvažiti, jer smatramo da je ovo najbolje i najrealnije rješenje, da je prihvatljivo za obje strane, i da će isto biti uvod u popravljanje naših međusobnih odnosa, a što je obaveza koju nam je Allah dž.š. naredio, kao što kaže Uzvišeni:

فاتقواالله وأصلحوا ذات بينكم

„I bojte se Allaha i izgladite međusobne razmirice“

I još jedna bitna napomena, a to je da smo svi mi nakon našeg upoznavanja i jednog razgovora, uvidjeli bereket i koristi dijaloga, kao i to da su se mnoge predrasude uklonile. Stoga predlažemo, da prije konačne odluke o ovom problemu, proširimo naš dijalog i da se još bolje upoznamo, vjerujući da ćemo samo na taj način doći do najljepšeg ishoda po muslimane ovog podneblja.

I neka je hvala Allahu i  salawat i selam na poslanika Muhammeda.

 

Izvor: istina.ba

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme