Poruka Mula Omara povodom Kurban-bajrama 2012.

Popularno na sajtu


Povodom Kurban-bajrama, vođa Islamskog Emirata Afganistana mula Muhammed Omar Mudžahid uputio je bajramsku čestitku umetu, globalno, i muslimanima Afganistana, lokalno. Put vjernika prenosi veći dio ove poruke:

Sa Allahovim imenom, Milostivim, Najmilostivijim!

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, Održavatelju svih svjetova. Neka je salavat na vođu Dva harema, najodabranijeg od svih poslanika, vođu mudžahida, našeg odabranog poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe. A nakon toga, htio bih da kažem:

Tražim utočište kod Allaha od šejtana prokletog:

“Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.” (El-Enfal, 36)

“A kada Isa, sin Merjemin, reče: ”O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed.” (Es-Saff, 6)

Svim muslimanima Afganistana, časnim mudžahidima, koji u ovom momentu učestvuju u borbi protiv okupacije, porodocama šehida, osobama sa invaliditetom i uvaženim hadžijama u svakom dijelu svijeta, čestitam nastupajući Kurban-bajram, veliki dan nesebičnosti, žrtve i radosti.

Molim Uzvišenog da spusti svoj blagoslov na ummet muslimana, da ove dane žrtve provedu u radosti, spokoju i veselju. Također čestitam časnoj braći mudžahidima na jedinstvenim vojnim pobjedama u ovoj godini. Neka nam Svemoćni Allah podari postojanost, upornost i spas, kao i našem potlačenom narodu, od ove nezakonite okupacije. Sigurno je da su momenti pobjede sada bliži nego ikada prije.

Braćo mudžahidi!

Vi svjedočite da redovi džihada jačaju i da se šire u svakom dijelu zemlje, a zbog jake podrške našeg hrabrog naroda i njegovim nesebičnim žrtvovanjem. Veliki agresivni i taktički napadi mudžahida su sprovedeni protiv velikih okupatorskih baza. Neprijatelj evakuiše vojne baze i objekte iz straha od mudžahida.

Ponizno molimo Svemogućeg Allaha da nam omogući da postignemo naše ciljeve, da ostanemo predani težnjama našeg džihada, da se ne uzoholimo i da ne postanemo nepažljivi kada su u pitanu ciljevi džihada. Trebamo tražiti Allahovo zadovoljstvo u svim situacijama, pokoravati se našim nadređenima i njihovima odlukama, da implementiramo zakon džihada, i da radimo na uspostavljanju islamskog sistema, komforu i prosperitetu našeg naroda, naše nacije kojima i mi sami pripadamo i koji prolaze kroz poteškoće, patnje i zulum u proteklih 30 godina. Oni zaslužuju i mi imamo obavezu da se prema njima odnosimo tolerantno i sa lijepim manirima. To zato jer nam žrtve, nesebičnost i smioni podvizi ove nacije omogućuju da se uspješno borimo protiv ovakve arogantne sile već 11 godina i da suočimo neprijatelja sa gubicima na svim frontovima.

Mi i vi moramo osjetiti bol ove nacije i osjetiti njenu tugu. Trebamo shvatiti da kompletna pobjeda i protjerivanje neprijatelja zavise od Allahove pomoći i obostrane saradnje sa našim narodom. Nadređeni i podređeni Islamskog Emirata trebaju učvrstiti svoje zajedništvo, koherentnost i prisnost, trebaju izbjegavati nesuglasice, rješavati probleme džihada međusobnim konsultacijama, izrađivati dobre planove uništenja neprijatelja i sprovoditi ih, osigurati domove običnim ljudima, sačuvati ih zvjerstava i nasilja okupatora i Arbakija, i punu pažnju usmjeriti ka sprečavanju civilnih žrtava.

Neprijatelj je pokušavao i pokušava da okrivi mudžahide za civilne žrtve. Uložite napore da proširite područje infiltracije u redovima neprijatelja, i da uspotavite bolji red i poredak u radu. Ova taktika će, Allahovom voljom, više uroditi plodom. Fokusirajte se na vaše ponašanje i podizanje nivoa znanja mudžahida. Objasnite im bitne zabrane i etiku džihada, vodite računa o njihovom obrazovanju, unutarnjem spokoju te moralnom odgoju. Pomozite siročad, nemoćne i zatvorenike. Trebate shvatiti da svaka akcija koja nije u skladu s vjerom, i koja je bazirana na strastima donosi samo loše posljedice.

Pozivamo Afganistance koji još uvijek brane marionetski režim da se pridruže mudžahidima kao hrabri ljudi sa ciljem da štite nacionalne interese i da uspostave nezavisnost države.

Nakon nezavisnosti naše države, mi trebamo režim baziran na šerijatu uz Allahovu pomoć, uz centralni autoritet koji će biti slobodan od bilo kakve diskriminacije i pristrasnosti. Poslovi će se davati prema zaslugama, teritorijalni integritet zemlje će biti sačuvan. Sigurnost će se održavati, šerijatski zakoni će biti implementirani, garantovaćemo prava muškarcima i ženama, izgradićemo ekonomske strukture i ojačati društvene zaklade i obrazovne ustanove za sav narod u zemlji, u svjetlu islamskog zakona i nacionalnih interesa, riješićemo sve kulturne i akadamske probleme efikasno, uz pomoć hrabre nacije, onemogućićemo one koji gaje nadu o raspadu Afganistana i koji namjeravaju da potpale građanski rat da bi postigli svoje ciljeve. Neka ne misle da je afganistanski narod malouman, i da će slomiti duboke ideološke, kulturne, socijalne i historijske veze među manjinama. Bivši sovjetski savez je na isti način mislio podijeliti Afganistan, ali rezultat je bio suprotan i sami su sebe prevarili.

Mi želimo da smo u dobrim odnosima sa svima koji poštuju Afganistan kao nezavisnu islamsku državu, i koji nemaju namjeru da dominiraju i koloniziraju. Ovo je ono što svaki nezavisni musliman Afganistanac želi.

Kada su u pitanju nastojanja da dođe do dogovora sa okupatorima, mi ćemo nastaviti s našim političkim nastojanjima i vojnim akcijama da dodjemo do naših islamskih i nacionalnih ciljeva i težnji. U ovu svrhu imamo subjekt u obliku političkog ureda koji rješava političke probleme. On je u interakciji sa strancima u pogledu naših islamskih, džihadskih i nacionalnih interesa. Ovo je jedini način kojim možemo doći do dogovora sa drugom stranom, jer ne igramo kukavički kada je u pitanju ova politika niti tolerišemo da drugi tako rade. Cilj naše politike je da postignemo dogovor zasnovan na vjerskim i nacionalnim vrijednostima koje smo već obznanili. Ukoliko obavještajne agencije i diplomatski krugovi okupatora žele da započnu lažne pregovore preko medija, to bi bilo ništa drugo do gubitak vremena i varanje njihovog naroda.

S obzirom na to da je nezavisnost pravo svakog pojedinca, podstičemo svijet, međunarodnu zajednicu, i islamske zemlje da nam pomognu na osnovu njihove moralne odgovornosti u okončanju okupacije naše islamske države i dobivanja njene nezavisnosti.

Također, trebaju da preuzmu odgovornost u oslobađanju zatvorenika koji provode dane u veoma lošim uvjetima u Gvantanamu, Bagramu i drugim zatvorima u susjednim državama, a posebno bi organizacija za ljudska prava trebala da snosi odgovornost zbog narušavanja ljudskih prava kod ovih zatvorenika koji bivaju mučeni tokom ispitivanja na nezakonit način. Iznuđuju priznanje od zatvorenika tako sto ih muče. Zatvorenici su lišeni svih ljudskih prava, a mnogi bivaju i fizički onesposobljeni.

Zapadni svijet poziva na skrnavljenje Allahovog poslanika sallallahu alejhi we sellem i paljenje Kur'ana uz opravdanje da je to sloboda izražavanja, ali ukoliko musliman recitira ajete iz Kur'ana koji govore o džihadu, ili ako samo zahtijevaju svoja vjerska prava i slobodu, onda bivaju lišeni slobode, mučeni, i prozvani teroristima. U svakom slučaju, propaganda Zapadnog svijeta koja se zasniva na njihovim fantazijama i maloumnosti će im samo donijeti sramotu.

“Oni žele da utru Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.” (Kur’an 61:8)

Muslimani se ne bi trebali oslanjati samo na verbalne proteste, nego bi se trebali čvrsto držati svoje vjere, slijeđenja Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, ojačavanja jedinstva među sobom i borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kolonizacije.

“Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (Kur’an 33:21)

Rekli smo neprijatelju prije 11 godina da će njihov dolazak biti jednostavan ali njihova prisutnost i odlazak će biti komplikovani. Današnja situacija je upravo takva. U mogućnosti smo da vodimo dug rat protiv našeg neprijatelja, imajući vjeru u našeg Gospodara, i imajući strpljenja i dovoljno boraca na našoj strani. Mi ih nismo ni od koga posudili niti nam ih je bilo ko dao kao uslugu.

Ako Allah hoće, osujetit ćemo svaki neprijateljski plan koristeći naše sposobnosti i mudrost. Naša borba je dosegla fazu u kojoj uživamo globalnu islamsku podršku, i podršku naroda i uz pogodno oružje koje imamo, možemo se u potpunosti suprotstaviti neprijatelju, ako Allah tako hoće.

U ovim svetim bajramskim danima i noćima, pozivam sve imućnije individue i organizacije da pomognu porodice mudžahide i siromašne onako kako pomažu svoju djecu i porodice, a posebno ih pozivam da pomognu djecu šehida i njihovih porodice i da im pruže pomoć direktno ili preko Islamskog Emirata Afganistana kako bi zajedno uživali u bajramskim danima.

Sluga islama i vođa vjernika,

Mula Muhammed Omar Mudžahid

Islamski Emirat Afganistana

08.11.1433. H.G. / 23.10.2012.

Izvor: Theunjustmedia.com

Tagovi: {tortags,4143,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz