Bajramska čestitka cijenjenog emirul-muminina, mulla Mudžahida Umera, vođe Islamskog Emirata Afganistana

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Slavljen neka je Allah, Koji je obećao i zagarantovao pobjedu Njegovim slugama i uzdigao Svoju vojsku i porazio sve naoružane saveznike. Mir neka je na vođu mudžahida i prvaka poslanika, vlasnika visokog morala, našeg vođu i poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Svemogući Allah u časnom Kur'anu kaže (u prijevodu značenja):

“Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca. Vama one služe do određenog roka, a poslije, njihovo mjesto je kraj Drevnog hrama.” (El-Hadždž, 32-33)

Povodom Kurbanskog bajrama, upućujem iskrenu čestitku:

– svim mudžahidima u Afganistanu;

– poštovanim porodicama šehida i zatvorenika, koji su zatvoreni od strane neprijatelja;

– hrabrim mudžahidima i

– svom pobožnom narodu islamskog ummeta (svih muslimana svijeta, op.prev).

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da podari ovom ummetu, blagodat proslave Bajrama i da mu daruje sreću, prosperitet i uspjeh u ovim blagoslovljenim danima.

Isto tako, ja molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da prihvati hodočašće hodočasnika i da prihvati njihove ibadete i molitve. Ja ga također molim da ovu zajednicu učini faktorom jedinstva cijelog ummeta.

Dok vam upućujem moje čestitke za Kurban bajram, želim da se dotaknem nekih ključnih tema po pitanju trenutne situacije:

  1. Mudžahidskoj naciji:

Zahvaljujem se mom muslimanskom narodu (Afganistana) za njihov iskreni odziv na poziv Islamskog Emirata na bojkot izbora i za njihovo osujećivanje američke melodrame, izbjegavajući učestvovanje u američkom procesu pod imenom izbora.

Ja čvrsto vjerujem, ukoliko mudžahidski narod ostane postojan u svojoj višestranoj i iskrenoj pomoći mudžahidima, Svemogući Allah će otkriti i omesti sve spletke neprijatelja jednu za drugom. Usljed vaših nesebičnih žrtvi, oholi neprijatelj se suočava sa porazom, nervozom i sramotom.

Nadam se da ćete nastaviti sa svojim legitimnim džihadom i borbom na putu ostvarenja svojih islamskih ciljeva, pomoći žrtvovanju mudžahida na putu slobode i doprinijeti jačanju mudžahidskih redova svojim životima i imecima, posebno pokazivajući zaštitu i saosjećajnost sa blagoslovljenim porodicama šehida i zatvorenika, na osnovu vaše islamske odgovornosti, i prekinuti sve odnose sa kabulskom administracijom.

Oni koji su okupirali našu zemlju i uzeli naše ljude za taoce, žele da iskoriste ovu strategiju pregovaranja kao što su koristili dramu oko izbora jedno vrijeme u cilju da postignu svoje kolonijalističke interese. Okupatori ne žele pregovore koji imaju za cilj odobrenje nezavisnosti Afganistana i okončanje njihove okupacije, nego oni žele pregovore koji će produžiti njihov pokvareni proces kolonijalizacije i okupacije.

Međutim, afganistanski narod neće prihvatiti pregovore koji će produžiti i legalizirati okupatorsku vojnu prisutnost u našoj voljenoj zemlji. Ako žele rješenje problema treba da okončaju okupaciju Afganistana. Američki okupatori žele da se mudžahidi predaju pod izgovorom pregovora. Ovo je nešto nemoguće!

  1. Hrabrim i poštovanim mudžahidima na prvim linijama fronta!

Vaša pobjeda nad okupatorskim nevjernicima je rezultat Allahove pomoći. Ako budete težili Njegovom zadovoljstvu, kao i zahvaljivali na blagodatima Allaha, subhanehu ve te'ala, i budete čuvali zajedništvo naroda, Allah, subhanehu ve te'ala, će vam darovati još veći blagoslov.

Neprijatelj će izgubiti srčanost i vi ćete imati čast da porazite najveću kolonijalističku snagu ovog stoljeća. Izvršavajte Allahove naredbe praktično i u potpunosti, konstantno težite jedinstvu u svojim redovima i čuvajte se podalje od nesloge i trvenja. Pokoravajte se vođama u svim poslovima džihada, obratite pozornost na zaštitu javne i narodne imovine tokom izvršavanja vojnih operacija, posebice tokom šehidskih operacija, i fokusirajte se na okupatore i njihove sluge i druge važne ciljeve.

Islamska je odgovornost svakog vjernika da izbjegne uzrokovanje štete običnom narodu. Podmukli neprijatelj želi da napadne gusto naseljena mjesta kao i vjerske centre, džamije i druga slična mjesta da bi zatim oklevetali mudžahide. Oni također poduzimaju krvoločne napade, pripisujući ih mudžahidima pod imenom šehidskih operacija, da bi uprljali ugled mudžahida. Mudžahidi moraju biti na oprezu po pitanju ovih aktivnosti neprijatelja i potpuno izbjegavati da izvode slične aktivnosti. Zdravlje i prosperitet naroda vam treba biti prioritet. Imajte poštovanja prema starijima i utjecajnim među narodom i imajte samilosti prema mladima.

U vrijeme kad su bili na ivici poraza, komunisti su osnovali plemenske i bez skrupula grupe – “plemenske policije”. Cilj je bio da se isprovociraju unutrašnji konflikti, neravnoteža i različitosti i da se na taj način osvete našem mudžahidskom narodu. Amerikanci i njihovi saveznici također žele da ponove isti neuspjeli događaj. Ja smatram da će skorašnji trud koji je poduzeo neprijatelj povećati njegovu štetu i suočit će se s porazom, ali vi trebate ulagati trud da osujetite ovu posljednju spletku neprijatelja uz pomoć vašeg mudžahidskog naroda.

  1. Vladarima i zaposlenicima marionetske adminstracije Kabula

Prestanite sa tlačenjem i mučenjem slabog muslimanskog naroda, kao posljedica vašeg služenja i robovanja nevjerničkim okupatorima. Strani okupatori nisu dobročinitelji afganistanskom narodu. Oni su se usmjerili na brisanje vjerovanja i svetih mjesta ovog naroda i žele da potčine svome stomaku sva naša materijalna bogatstva. Oni koriste prazne izjave o razvoju i rekonstrukciji Afganistana za realizaciju svojih nelegitimnih ciljeva.

Pozivam vas kao što sam učinio i prošli put, a što mi je dužnost, da završite sa življenjem u poniženju, izbjegavajte neprijateljstvo prema svome narodu i priključite se mudžahidima u uporištima ponosa, časti i vjere, umjesto da nastavite sa svojim sadašnjim životom niskosti.

Ako se iskreno pokajete od zla, imat ćete uspjeh na ovom svijetu i na budućem svijetu. Treba da shvatite da je završeno vrijeme straha od zapadnih kolonijalista. Realnost na terenu u našoj dragoj zemlji ukazuje da su okupatori pred bjekstvom. Karavana istine se postepeno primiče svojoj sudbi pobjede.

  1. Islamskoj konferenciji i takozvanim organizacijama za ljudska prava

Pozivam Islamsku konferenciju i sve organizacije koje su osnovane pod imenom zaštite ljudskih prava da poduzmu korake na sprječavanju civilnih žrtava koje su izazvale američke i koalicijske okupatorske snage i da podignu glas za kažnjavanje počinioca ovog zločina.

Okupatorske snage pod vođstvom Amerike i namjesničkog režima u Kabulu su uspostavili zatvore pod raznim imenima u svim djelovima zemlje. Veliki broj naših nevinih zemljaka se brutalno muče u njima. Sve organizacije za ljudska prava trebaju odmah prema svojoj odgovornosti poduzeti korake da spriječe pojavu ovakvih brutalnih djela. Mnogi zatvorenici su ubijeni i osakaćeni kao rezultat okrutnog ponašanja i mučenja u ovim zatvorima.

Ako organizacije za ljudska prava nisu voljne da ispune svoju odgovornost kako bi zadovoljile Ameriku i Zapad, onda one trebaju da promjenu svoj naziv zaštitnika ljudskih prava, što bi bilo njihova moralna obaveza.

  1. Učenjacima, piscima i književnicima

Pozivam sve istaknute pisce i novinare da odigraju svoju ulogu u ovom kritičnom trentuku naše historije, kad je naša zemlja pod napadom agresora. Oni bi trebali da se bore u području medija za postizanje nezavisnosti naše islamske zemlje i za istinski islamski sistem, i da prema svojoj dužnosti, dostave činjenice koje mogu doseći do ušiju publike. Sa snagom vjere i nepokolebljivom energičnošću, borite se da kažete i otkrijete istinu.

Također pozivam vjerne i razborite pjesnike da očuvaju džihadske epove i djela hrabrosti mudžahida u svojim pjesmama i literarnim djelima i da izazovu emocije za nezavisnost, čast, jedinstvo naroda i ponovni povratak islama.

  1. Susjednim zemljama u regionu

Kolonijalistički planovi ekspanzije zapadnih sila su u punom zamahu u regionu. Ekonomska podrška, plaćeništvo, javni i tajni poslovi pokvarenih kompanija su popločali put i aktivirali mržnju, diskriminaciju i sukobljavanje u regionu. Ako zemlje u regionu i dalje ostanu neutralne nasuprot kolonijalnih intervencija Amerike i velikog vojnog prisustva, cijeli region će biti obuhvaćen nestabilnošću, proces razvoja će biti spriječen i najzad region će postati slab.

Islamski Emirat Afganistana želi da preduzme konstruktivne mjere, zajedno sa svim zemljama, u međusobnoj saradnji, ekonomskom razvoju i dobroj budućnosti na osnovu međusobnog uvažavanja.

  1. Vladarima Bijele kuće i Amerikancima u ratu

Realnost na terenu u Afganistanu ukazuje da će se Amerikanci i drugi okupatorski saveznici sigurno suočiti porazom koji ne može otkloniti pojačanje i formuliranje uzastopnih strategija.

Trebate da shvatite da su prisila i militarizam izgubili svoj sjaj. Vi nećete biti u stanju da pokorite hrabri afganistanski narod sa snagom vaše vojne moći, niti riječima koje su šejtanov posao.

Ovo su ljudi koji su, prije vas, sa mape svijeta izbrisali dvije imperije – britansku i rusku. U osnovi svoje vjere oni su sigurni da će postići pobjedu, a vi ćete se suočiti s porazom. Bolje je za vas da odaberete put razuma umjesto militarizma i da okončate okupaciju Afganistana.

Treba da shvatite da će vaša ratoborna i agresivna politika proizvesti toliko neprijatelja u svijetu što će za vas učiniti ovaj svijet “krevetom trnja”. Ona će učiniti vaš život neprijatnim jer politika prisile i tiranije je nepodnošljiva svima.

  1. Evropskoj javnosti, posebice ljudima Zapada koji vole slobodu

Vaši kolonijalistički vladari su okupirali našu zemlju pod izgovorom terorizma da bi povećali bogatstva nekolicine kapitalista i proširili mrežu neo-kolonijalizma nad našom zemljom.

Svakim danom, naša omladina, starci i žene i djeca bivaju ubijani od vaših bombi i minobacačkih napada. Okupatori vrše noćne upade u kuće našeg naroda. Oni uništavaju naše oranice, javna dobra, obrazovne i poslovne centre. Vi ne smijete biti žrtva pogrešnih tvrdnji vaših kolonijalističkih vladara kada oni nazivaju ovaj rat “ratom neminovnosti”. Ovo je oružje u rukama vaših vladara kojim se oni poigravaju pod izgovorom borbe protiv terorizma. Na taj način žele da bace prašinu u oči narodu.

Vaša savjest i moralna dužnost mora da zahtjeva da podignete vaš glas u cilju sprječavanja ovog divljaštva. Mi samo želimo da uspostavimo islamski sistem u našoj zemlji koji će štititi prava svih pojedinaca ovog naroda, i muškaraca i žena.

Borba protiv terorizma je nepravedni kolonijalistički termin izmišljen u Pentagonu i Vašingtonu. Oni žele da koloniziraju nezavisne zemlje koristeći ovu tvrdnju i da svojim stomacima potčine prirodna bogatstva i ekonomske resurse ovih zemalja i da gaze po vjerovanju i vjerskoj tradiciji ovih zemalja.

  1. Islamskom ummetu

Podsjećam braću na svakom dijelu zemlje na riječi hazreti Omera Faruka, radijallahu anhu, velikog islamskog vladara, koji je rekao: “Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom. Kad god budemo tražili ponos mimo islama, Allah će nas poniziti.”

Savjetujem vas da se u potpunosti pridržavate svetih pravila islama u cilju da postignete velikodušnost i sjaj islama. Pomozite vašoj potlačenoj braći muslimanima i koristite svoju mudrost, pamet i trezvenost u džihadu i sukobu sa tiranima, agresorima, a posebice vođe džihadskih pokreta trebaju ramisliti o svim aspektima tokom obavljanja džihadskih poslova.

Izbjegavajte podjele i razdvajanja unutar vaših redova i budite pažljivi na spletke koje su napravljene da okleveću mudžahide. Svi muslimani bi u svojim dovama trebali da se sjete mudžahida – zaštitnika islama i islamskog ummeta – i da ih podrže moralno i da brane njihovu stvar kao legitimnu i islamsku stvar.

Svaki musliman/ka treba da spozna svoga neprijatelja i da se čuvaju spletki neprijatelja.

Na kraju, podsjećam svu moju braću muslimane na Allahove ajete koji donose dobre vijesti (pobjede):

“Zar ste mislili da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemirivani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: ‘Kada će već jednom Allahova pomoć?’ Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!” (El-Bekare, 214)

 

Mulla Muhammed Umar Mudžahid, sluga islama

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz