Da li je dužnik obavezan da daje zekat?

Popularno na sajtu

Druga mes'ela: Da li dužnik daje zekat ili ne?

Kada dug čini većinu imetka dužnika, a imetak je dosegao nisab.

Imam Malik i Ahmed, rahimehumellah, kažu da on nije obavezan davati zekat kao i Hasan el-Basri, rahimehullah, dok imam Šafija, rahimehullah, kaže da dug ne skida obavezu davanja zekata zato što je taj čovjek slobodan musliman koji posjeduje nisab cijele godine, tako da je davanje zekata za njega obaveza i ovo je ispravnije mišljenje, a Allah Uzvišeni najbolje zna.

Što se tiče primjera navedenog u knjizi, tj. da čovjek može – ako je dao dug siromahu, da taj dug uračuna u davanje zekata – to nije dozvoljeno, zato što se zekat ne daje otpisivanjem duga, jer to nije čišćenje imetka, a zekat je čišćenje imetka.

Onaj ko je obavezan dati zekat u određenom vremenu nema pravo da davanje zekata odgađa poput ostalih ‘ibadeta – slijedeći fikhsko pravilo: da se naredba odmah ispunjava, tako da ne odgađa davanje zekata, osim u slučaju šeri'atskog interesa npr. da u međuvremenu traži one koji zaslužuju zekat ili veće siromahe.


Iz risale Fikh i usuli-fikh

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz