TAG

zekat

Zekat u svrhu liječenja bolesnika?

Da li je dozvoljeno zekat usmjeriti u svrhu liječenja od teške bolesti, pri čemu liječenje zahtjeva veliki iznos jer liječnički tretman mora biti konstantan?

Da li je dužnik obavezan da daje zekat?

Da li je dužnik obavezan da daje zekat?

Zekat vlasnika duga

Zekat vlasnika duga

Kome se daje zekat

Zekat se može dati u osam fondova.

Kome pripada zekat?

Allah, subhanehu we te'ala, je precizirao kategorije kojima je dozvoljeno dati zekat, tako da nije dozvoljeno davati zekat onim ljudima koji ne potpadaju pod...

Davanje zekata mudžahidima

Davanje zekata mudžahidima

Zekat na stipendiju za školovanje

Zekat na stipendiju za školovanje

Novo na sajtu

Kategorije