Priče HASI volontera: Čak se i meleci spuštaju u zemlju džihada Siriju

Popularno na sajtu


Volonteri „Hilal ahmar društva Indonezije” (HASI) doista su osjetili i posvjedočili blagoslovljenost zemlje Šama i veličina zemlje džihada. Kad su otišli u Siriju da bi pružili humanitarnu pomoć, zatekli su priče, a i sami su iz prve ruke posvjedočili, kako se pomoć od Allaha zapravo spušta u zemlju džihada.

Ebu Jahja, koordinator volontera HASI, ispričao je priču bivšeg vojnika Bašara Asada, koji je dezertiro i pokajo se a zatim se pridružio mudžahedinima.

Kada je intervijuisan od strane mudžahedina Sirije i HASI volontera, bivši vojnik je odgovorio zašto se vojska Asada u Džabal Akradu, čiji je broj prevazišao 1500 vojnika, nije mogla usuditi da napadne mudžahedine kojih je bilo samo 150, iako, govoreći ili o snazi (brojčanom omjeru) ili nauružanju, mudžahedini su bili daleko slabiji od Asadovih vojnika.

Bivši vojnik Bašara Asada objašnjavao je u stanju šoka i čuđenja, a zatim je upitao: “Ko kaže da vas je malo? Vidjeli smo vas svaku noć u bijelim uniformama kako se krećete iz jedne doline u drugu dolinu, mislili smo da je vaš broj daleko masivniji pa smo zaključili da ne napadamo prvi.”
Ebu Jahja je kazao u trećoj prezentaciji izvještaja HASI tima FIPS-u (Indonesian Care For Syria Forum) u zgradi DDII-a (Da'wah Islamiyah Board of Indonesia) u utorak 11/12.

Kao što je poznato, iako se oblast Džabal Akrada graniči sa vojskom Asada, čiji se broj računa u hiljadama, granica je čuvana sa samo par stotina mudžahedina. Taj front je od velike važnosti za Džabal Akrad.

“Međutim, sve do dana kada smo se mi vraćali kući, nisu bili u mogućnosti da probiju front, Allah je spustio Svoju pomoć. Zato što je front čuvan od mudžahedina koji su veoma iskreni u traženju Allahovog zadovoljstva, koji se mnogo bore za svoju vjeru, pričaju malo, obaraju pogled i izbjegavaju fanatizam prema svojoj grupi,” rekao je Umar Mitha , prevodilac koji radi u humanitarnoj misiji HASI-a.

Neuobičajeni događaji, kao što je ranije navedeno, nisu se desili samo jednom. U drugom slučaju, kada su mudžahedini namjeravali da sprovedu plan o napadu na konvoj od 50 kamiona koji su prevozili Bašarovu vojsku, u jednom trenutku je došlo do izmjene vatre između Allahove vojske (mudžahedina) i vojske Asada, baš kao što su mudžahedini već planirali da razbiju i dokrajče vojsku Bašara Asada.

Izvan očekivanja, događaji koji se nisu mogli predvidjeti se iznenada desiše. Helikopteri i borbeni avioni su pristigli da se bore protiv mudžahedina. Naravno, mudžahedini su zaključili da je to bila podrška Bašarevoj vojsci kako bi pobijedili mudžahedine. Imajte na umu da do sada mudžahedini nemaju apsolutno nikakvog oružja za zračne napade kao što su avioni. Samo se bore po zemlji sa oružjem koje je manje sofisticirano u poređenju sa onim koje koristi režim Asada.

Uzimajući u obzir njihovo ograničeno osoblje i oružje, komandir mudžahedina naredio je neposredno povlačenje od mjesta sukoba i povratak u planine kako bi preuredili strategiju.

Začudo, kada su se mudžahedini već bili povukli, zvuci razmjene vatre su se i dalje čuli. Rafali i zujanja metaka kao da su odbijali da prestanu, iako ni jedan jedini mudžahedin nije ostao na mjestu bitke. Komandir mudžahedina se čak čudio, ko se zaista borio protiv Bašarove vojske?!

Tako je provjerio broj vojnika da provjeri da li je neko od mudžahedina zaostao da pruži otpor Asadovoj vojsci. Ali rezultat njegovog brojanja bio je da su se svi mudžahedini povukli u planine.

Dok sunce nije izašlo i kada su se uvjerili da je sigurno, jedinice mudžahedina sišle su sa planina. Koliko su samo bili iznenađeni kada su vidjeli neke Asadove vojnike ubijene sa razvaljenim ranama (od zračnih napada, op.PV). Neki drugi su pretrpjeli teške rane, baš kao što bude nakon krvave bitke. Ovaj incident je nametnuo hiljade pitanja Ebu Jahji, Hasi volonteru koji je proveo mjesec dana u selu Salma, Džabal Akrad distrikta, a preuzeo je ovu priču direktno od mudžahedina.

“Ko je, onda, bio u avionima i helikopterima da se bori protiv sirijske (Asadove) vojske?” pitao je Ebu Jahja koji je bio preplavljen osjećajem čuđenja.

Bilo je mnogo drugih događaja za koje Hasi volonteri nisu dobili priliku da ih ispričaju u cjelini, imajući u vidu ograničeno vrijeme. Međutim, ove priče su dovoljne da se potvrdi njihova vjera u pojavljivanje ajeta Milostivog u džihadu u Šamu.

“I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: ‘Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.’ Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista silan i mudar.” (El-Enfal, 9-10)

Izvor: Prisoner Of Joy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4197,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz