Murdžijski zmajevi i torture nad zatvorenim šejhom Nasirom el-Fehdom

Popularno na sajtu

Šejh Nasir el-Fehd je jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, a u kojoj mjeri je bio trn u oku saudijskom korumpiranom režimu i njegovim gospodarima na Zapadu, govore i najnoviji izvještaji o torturama kojima se ovaj plemeniti šejh podvrgama u kazamatu „šerijatske države“, kako sljedbenici sekte murdžija, medhalijevaca[1] i džehmija[2], kao i neupućeni muslimani, nazivaju Zemlju Allahovog Poslanika, koja danas nosi ime po porodici koja vlada njome – Saudijska Arabija.

Šejh Nasir el-Fehd, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz kandži saudijskih tirana, u vremenu kada je govor istine strogo kažnjiv u zemlji čija je vlada najodaniji saveznik (čitaj sluga) modernih krstaša, rasrdio je tirane Istoka i Zapada, dižući glas protiv zuluma koji se čini muslimanima od strane prljavih režima u muslimanskim zemljama i njihovih krstaških gospodara i izdajući mnogobrojne fetve u kojima je muslimanima pojašnjavao šerijatske propise, koje učenjaci vladara nisu željeli ili su ih, još gore, pogrešno tumačili muslimanima.

Zbog toga, saudijski režim je blagoslovom svojih učenjaka uhapsio šejha Nasira el-Fehda 2003. godine, te ga pred kamerama saudijske režimske televizije prisilio na pokajanje od svojih stavova. Nakon toga je šejh bačen u mračnu tamnicu gdje je napisao čuveno „Odricanje od takozvanog odricanja“ (pročitaj tekst ovdje).

Šejh Nasir el-Fehd, Allah ga izbavio iz zatvora saudijskog taguta, hafiz je 9 hadiskih zbirki – zbirki Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Tirmizije, Nesaija, Ibn Madža, Ahmeda, Malika i Darimija. Svaka od ovih zbirki se sastoji od više tomova, a primjera radi, ako bi se poređali na polici tomovi samo Ahmedove zbirke (Musned), zauzeli bi prostor od oko jednog metra (po debljini). Također, šejh Nasir el-Fehd je naučio napamet još 20 kapitalnih djela iz akide i fikha. Autor je mnogobrojnih djela, a samo u zatvoru napisao je 65 djela.

Prljavi taguti se nisu zadovoljili samo zatvaranjem ovog plemenitog šejha, već ga podvrgavaju torturi na kojoj bi im pozavidjeli i njihova braća Amerikanci. Evo samo nekoliko detalja o torturama nad ovim plemenitim šejhom, a koje prenosi šejh Ahmed Džibril:

U ćeliju šejha upadaju specijalci koji ga premlaćuju, vuku na leđima po holu zatvora, dok mu jedan od oficira staje nogom na lice. Šejha potom postavljaju na trbuh te mu svežu noge i ruke zajedno na leđima i tako ga ostave cijeli dan u ćeliji, a lijeva mu je ruka mjesec dana poslije toga ostala paralizirana i nije liječen zbog toga… Postave ga da sjedi na veoma vrućem metalu četiri sata i nisu mu dali da se liječi od toga. Toliko je bio bolestan da je jedno vrijeme klanjao samo očima, puzao bi na stomaku da dođe do WC-a… Poslije sjedenja na vrućem metalu razbolio se i nije mogao jesti i piti pet dana, kada je nakon toga skoro umro odveli su ga doktoru da ozdravi da bi ga mogli i dalje mučiti. Šejh je devet godina u zatvoru a zadnjih šest godina niko ga od familije nije vidio, pričao sa njim, niti mu čuo glas… Jedan od zatvorenika koji je skoro izašao iz zatvora vidio je šejha Nasira i prenosi da je šejh rekao: “Znam da ću umrijeti u zatvoru kao Ibn Tejmijje”. Šejh Sulejman el-Ulvan je rekao nakon izlaska iz zatvora: „Dovite za braću u zatvoru, a posebno za Nasira el-Fehda” Zašto? Jer on prolazi poseban “tretman”!

Šejh Nasir el-Fehd je zatvoren bez optužnice i bez ikakvog sudskog postupka. Jednostavno, on je zatvoren a da se saudijski taguti nikome ne žele pravdati za svoj zulum!

Pomozite kampanju za oslobođenje šejha Nasira el-Fehda koju na Tweeteru vodi šejh Ahmed Musa Džibril. Ostavite komentar i zahtijevajte oslobađanje šejha Nasira. Jedan od razloga zbog kojeg je skoro oslobođen šejh Sulejman el-Ulvan jeste upravo veliki broj zahtjeva za njegovo oslobađanje koji su postavljeni na Twitteru!

Pridruži se kampanji na Twitteru klikom ovdje.

Zašto je slučaj Nasira el-Fehda bitan za nas?

Neko bi se možda zapitao zašto je priča o Nasiru el-Fehdu bitna za nas ovdje, koji smo hiljadama kilometara udaljeni od tzv. Saudijske Arabije. Pored toga što je obaveza jednog muslimana da se brine o svome bratu muslimanu i pomogne mu, makar on bio na drugom kraju svijeta, izvještavanje o torturama koje saudijski režim sprovodi nad učenjacima ummeta ima i drugu dimenziju: razotkrivanje ljudi koji se deklarišu kao sljedbenici sunneta i pozivači u slijeđenje sunneta, a u stvarnosti su sljedbenici opakih sekti murdžija, džehmija i medhalijevaca[1].

Kako ćemo ih prepoznati?

Zajednička karakteristika svih sljedbenika sekti murdžija, džehmija i medhalijevaca jeste da oni proglašavaju ekstremistima i tekfirovcima sve one koji saudijski režim ne smatraju islamskim. Kako su mudžahidi dio umeta koji također ovaj režim smatra nelegitimnim režimom, na meti murdžija su se našli i mudžahidi, pa ćete vidjeti mnogobrojne „pozivače u ehli sunnet“ kako mudžahide nazivaju pogrdnim nazivima, a neki su u stanju držati iscrpljujuće lažljive govore u trajanju od po nekoliko sati, o „zabludama“ mudžahida, citirajući izjave „eminentne uleme“ koja svoje fetve izdaje iz rezidencija saudijskog taguta. U cilju kako bi ubjedili svoj auditorijum, ovi ljudi zajedljivo prenose fetve učenjaka koji su poznati kao prijatelji saudijskog režima, skrivajući fetve drugih učenjaka koji su kritikovali isti režim i zbog čega su godinama, pa i decenijama u zatvoru. Nerijetko, ovi ljudi, koji obmanjuju muslimane svojim izgledom sljedbenika sunneta, u stanju su da iznose neistinite govore o mudžahidima i učenjacima, ili da iskrivljavaju šerijtske dokaze, sve u cilju kako bi najvjerniji američki sluga na svijetu – saudijski režim – bio odbranjen od napada „tekfirovaca“.

Tako, s ciljem kako bi se zaštitio odvratni saudijski režim, a time zaštitili interesi Amerike i Zapada, izrođen je pravac sekte modernih murdžija – medhalijevaca. Angažirani su mnogobrojni učenjaci i daije, kako bi šerijatske dokaze prilagodili željama Alu Selula (porodice Saud), čime je oformljen kostur pokvarenog učenja sekte murdžija našeg doba. Ko god se suprotstavi „univerzalnoj istini“ murdžija biva proglašen novotarom, tekfirovcem ili teroristom. S obzirom da porodica Saud izdašno finansira učenjake i daije koji propagiraju murdžizam, finansira, štampa i distribuira njihove knjige, magazine i sajtove, te iste ove ljude postavlja kao profesore na mnogim fakultetima u tzv. Saudijskoj Arabiji, a finansira i mnogobrojne daije izvan „Saudije“, učenje sekte modernih murdžija se duboko ukorjenilo u ummetu i sve više uzima maha. Jedan od faktora koji pomaže murdžijama da šire svoju prljavu ideologiju jeste i taj što se oni konstantno pozivaju na slijeđenje sunneta, a mnogi od njih i fizički izgledaju poput nosioca sunneta (duge brade, široka odjeća…).

Dakle, politička zbivanja u tzv. Saudijskoj Arabiji, direktno utiču da kreiranje pravca murdžija, koji opet, putem svojih studenata i svršenika fakulteta, šire svoj uticaj po svijetu. Diktatorski režimi u muslimanskim zemljama širom otvaraju vrata učenju ove sekte, jer propovjednici ove sekte iste diktatore nazivaju muslimanima, braneći ih od napada „tekfirovaca“ i dajući im legitimitet u vlasti.

Ko god se u „šerijatskoj“ kraljevini suprotstavi uraganu murdžizma, proglašava se novotarom, ekstremistom, teroristom i tekfirovcem, i biva pogođen vatrom izbljuvanom iz utroba murdžijskih zmajeva – vjernih čuvara pokvarenih režima! Gotovo uvijek vatra ovih zmajeva je usmjerena protiv neprijatelja ovih režima, a skoro nikada ili zaista rijetko, u mjeri u kojoj to dozvoljava tagut, ova vatra biva usmjerena prema Allahovim neprijateljima od krstaša, demokrata, sekularista, komunista… Oni na koga se murdžijski zmajevi okome, taj biva okovan u lance i bačen u dubine pećine gospodara zmajeva!

Šejh Nasir el-Fehd, brdo znanja i imana u današnjem vaktu, jedan je od rijetkih učenjaka koji se zamjerio gospodaru zmajeva, zbog čega je prvo izbljuvan vatrom murdžijskih zmajeva, nakon čega je bačen u tamnicu, u kojoj je do dan danas.

Pomozi kampanju za oslobađanje šejha Nasira i mnogih drugih šejhova koji su u zatvorima saudijskog i drugih taguta kojima murdžije i džehmije daju legitimitet. Reci ne murdžijama i murdžijskim daijama, uključujući i one na našim prostorima!! Ako ima imalo dostojanstva u tebi, prestani slušati njihove govore i slijediti njihov put! Zar da slijediš one koji vrijeđaju mudžahide i učenjake koji godinama bivaju torturisani u zatvorima nazivajući ih teroristima, ekstremistima i tekfirovcima!? Zar da slijediš one koji pravdaju ove pokvarene režime!? Čuvaj se dragi brate, mnogi od ovih zaštitnika pokvarenih režima ne ispoljavaju otvoreno svoje stavove, već brane korumpirane režime potajno i podmuklo, pod krinkom odbrane šerijatskih propisa. Tako, kada oni govore o „zabludama“ mudžahida i „tekfirovaca“, oni to

Priprema: Put vjernika

Prijevod djela govora šejha Ahmeda Džibrila: Sahabi

Napomena: Podaci o torturi nad šejhom Nasirom su preuzeti iz govora šejha Ahmeda Džibrila kojeg možete pogledati ispod.

Ključne riječi: {tortags,4193,1}

Pročitajte i nekoliko članaka od šejha Nasira el-Fehda koji su prevedeni na bosanski jezik (klikni na naziv teksta kako bi ga otvorio u zasebnom prozoru):

“Čišćenje” redova

Požar – članak u kojem je šejh Nasir ismijao medhalijevce:

Govoriti laž je veće zlo nego prećutati istinu.

Tako je kada džihad biva u ime Amerike – članak u kojem je šejh Nasir ukazao na licemjerstvo nekih učenjaka i saudijskog režima, koji su dozvoljavali džihad u Afganistanu kada je bio protiv Rusa, a zabranjuju ga sada kada je protiv Amerikanaca

Najvažnije pravilo tekfira – u ovom članku šejh Nasir na sarkastičan način objašnjava licemjerstvo i zabludu murdžija koji potvrđuju da je neko djelo nevjerstvo, ali ako ga ne počini vladar. Čim takvo djelo počini vladar, onda mu murdžije iznalaze mnogobrojna opravdanja koja nemaju ništa sa Allahovim propisom.

Oko pravila ko ne tekfiri kafira kafir je – u ovom članku šejh je pojasnio zabludu današnjih haridžija koji su uzeli ovo pravilo i protumačili ga po svojim strastima te protekfirili čitav ummet

Fusnote:


[1] O murdžijama i medhalijevcima pročitaj detaljnije: http://www.putvjernika.com/medhalijevci-medhalije-murdzije.html

[2] Džehmije su ekstremne murdžije

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz