TAG

Nasir el-Fehd

Nošenje nevjerničke odjeće u stanju prisile

Pitanje: Šejhul islam Ibn Tejmije je u svom djelu „Deru et-tearud“ spomenuo da ukoliko bi došla nevjernička vojska a muslimani je nisu u stanju...

Murdžijski zmajevi i torture nad zatvorenim šejhom Nasirom el-Fehdom

Šejh Nasir el-Fehd je jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, a u kojoj mjeri je bio trn u oku saudijskom korumpiranom režimu i njegovim...

Tako je kada džihad biva u ime Amerike

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika. U zadnje vrijeme smo čuli vijesti o džihadu i porastu oružanog otpora protiv krstaša u...

Novo na sajtu

Kategorije