Tako je kada džihad biva u ime Amerike

Objavljeno / ažurirano:

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika.

U zadnje vrijeme smo čuli vijesti o džihadu i porastu oružanog otpora protiv krstaša u Iraku. S druge strane, čuli smo isto tako i stav države koja sebe naziva Saudijskom (Arabijom) spram tog otpora.

Ovom prilikom ne želim da spominjem dokaze ispravnosti džihada u Iraku i njegova pomaganja, o tome ćemo govoriti drugom prilikom, već želim ukazati na nifak (licemjerstvo) ove zemlje (Saudije) kratkim upoređivanjem između njenog stava po pitanju afganistanskog džihada protiv Rusa ranije, i afganistanskog i iračkog džihada protiv Amerikanaca danas…

1. Rusi su okupirali samo Afganistan i postavili vlast lojalnu njima, dok su Amerikanci okupirali i Afganistan i Irak i postavili vlast lojalnu njima. Saudija nije priznala rusku vlast u Afganistanu a priznala je američku u Afganistanu i Iraku.

2. Saudija je bodrila mudžahide Afganistana i pružala moralnu i materijalnu pomoć dok je mudžahide Iraka proglasila zločincima i upozorila na njihovo pomoganje. Šta više, pomoć njima smatra zločinom pa makar to bilo učenjem dove za mudžahide.

3. Saudija je ulemi i šejhovima dozvolila da govore i izdaju fetve o afganistanskom džihadu, dok je, s druge strane, zabranila bilo kakvu fetvu o džihadu u Iraku. Šta više traže od šejhova da izdaju fetvu o nelegalnosti džihada u Iraku i zabranjenosti učestvovanja u njemu (što su oni i uradili, op.PV.).

4. Saudija je podržala omladinu u afganistanskom džihadu i oglasila popust avionskih karata koji je dostizao i do 75% , a s druge strane zabranjuje odlazak u irački džihad. A onaj ko je to učinio pa padne u njihove ruke takvom je završetak tmina zatvorske ćelije.

5. Saudija je ugostila vođe afganistanskog džihada i dozvolila im da širom Saudije drže predavanja dok u Iraku, zajedno sa krstašima, proganja vođe džihada.

Rezime koji proizilazi iz ovog kratkog upoređivanja:

Kada je džihad u Afganistanu bio protiv američkih neprijatelja i kada je bio u korist Amerike, tada je to Saudija smatrala džihadom na Allahovom putu, dozvoljavala je šejhovima da izdaju fetve o njegovoj legitimnosti i pomagala moralno i materijalno. Mladić koji bi tada odlazio dobivao je popust i nazivan je mudžahidom.

Ali, kada je džihad u Afganistanu i Iraku protiv Amerike i protiv njene koristi, onda je džihad postao terorizam, fundamentalizam i pretjerivanje čiji se učesnici proganjaju i ubijaju. Zatvaraju se oni koji ga pomažu fetvom ili imetkom a da ne govorimo o onima koji pomažu džihad svojim životima. Šejhovima se ne dozvoljava da izdaju fetve o njegovoj legitimnosti već se, naprotiv, izdavaju fetve koje zabranjuju odlazak u Irak i tretiraju djela mudžahida terorističkim a ne džihadskim.

Mesela je i tekako očita, a to je da ova zemlja ne zna za džihad na Allahovom putu niti bilo šta drugo, već jedino zna za “džihad” u ime Amerike. Ono što krstaši dozvole to dozvoljava i država, a ono što oni ne dozvole to ova država zabranjuje. A Allah će upotpuniti svoju vjeru makar to nevjernicima bilo mrsko.

Napisao: Šejh Nasir el-Fehd

Prijevod sa arapskog: Ebu Ubejde

 

2 komentari

Novo na sajtu

sehadet islam

Primjer hrabrosti imama El-Evzaija pred nepravednim vladarom

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "Allah je najbolji čuvar i On je od milostivih najmilostiviji!" (Yusuf, 64) Kada je Abdullah ibn Ali al-Abbasi ušao...
blago se usamljenicima

Blago se usamljenicima

Preporučeni sadržaj

Facebook špijuniranje

Facebook priznao da je slušao audioporuke korisnika

Facebook je priznao da koristi vanjske tvrtke kako bi slušao audioporuke koje razmjenjuju korisnici u svrhu unapređenja sustava za prepoznavanje glasa. Prema izvješću Bloomberga, Facebook je platio tvrtkama...
muslimanke

Najbolje žene u islamu

Mrtvo srce

Mrtvo srce

Islamske teme