Tako je kada džihad biva u ime Amerike

Popularno na sajtu

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika.

U zadnje vrijeme smo čuli vijesti o džihadu i porastu oružanog otpora protiv krstaša u Iraku. S druge strane, čuli smo isto tako i stav države koja sebe naziva Saudijskom (Arabijom) spram tog otpora.

Ovom prilikom ne želim da spominjem dokaze ispravnosti džihada u Iraku i njegova pomaganja, o tome ćemo govoriti drugom prilikom, već želim ukazati na nifak (licemjerstvo) ove zemlje (Saudije) kratkim upoređivanjem između njenog stava po pitanju afganistanskog džihada protiv Rusa ranije, i afganistanskog i iračkog džihada protiv Amerikanaca danas…

1. Rusi su okupirali samo Afganistan i postavili vlast lojalnu njima, dok su Amerikanci okupirali i Afganistan i Irak i postavili vlast lojalnu njima. Saudija nije priznala rusku vlast u Afganistanu a priznala je američku u Afganistanu i Iraku.

2. Saudija je bodrila mudžahide Afganistana i pružala moralnu i materijalnu pomoć dok je mudžahide Iraka proglasila zločincima i upozorila na njihovo pomoganje. Šta više, pomoć njima smatra zločinom pa makar to bilo učenjem dove za mudžahide.

3. Saudija je ulemi i šejhovima dozvolila da govore i izdaju fetve o afganistanskom džihadu, dok je, s druge strane, zabranila bilo kakvu fetvu o džihadu u Iraku. Šta više traže od šejhova da izdaju fetvu o nelegalnosti džihada u Iraku i zabranjenosti učestvovanja u njemu (što su oni i uradili, op.PV.).

4. Saudija je podržala omladinu u afganistanskom džihadu i oglasila popust avionskih karata koji je dostizao i do 75% , a s druge strane zabranjuje odlazak u irački džihad. A onaj ko je to učinio pa padne u njihove ruke takvom je završetak tmina zatvorske ćelije.

5. Saudija je ugostila vođe afganistanskog džihada i dozvolila im da širom Saudije drže predavanja dok u Iraku, zajedno sa krstašima, proganja vođe džihada.

Rezime koji proizilazi iz ovog kratkog upoređivanja:

Kada je džihad u Afganistanu bio protiv američkih neprijatelja i kada je bio u korist Amerike, tada je to Saudija smatrala džihadom na Allahovom putu, dozvoljavala je šejhovima da izdaju fetve o njegovoj legitimnosti i pomagala moralno i materijalno. Mladić koji bi tada odlazio dobivao je popust i nazivan je mudžahidom.

Ali, kada je džihad u Afganistanu i Iraku protiv Amerike i protiv njene koristi, onda je džihad postao terorizam, fundamentalizam i pretjerivanje čiji se učesnici proganjaju i ubijaju. Zatvaraju se oni koji ga pomažu fetvom ili imetkom a da ne govorimo o onima koji pomažu džihad svojim životima. Šejhovima se ne dozvoljava da izdaju fetve o njegovoj legitimnosti već se, naprotiv, izdavaju fetve koje zabranjuju odlazak u Irak i tretiraju djela mudžahida terorističkim a ne džihadskim.

Mesela je i tekako očita, a to je da ova zemlja ne zna za džihad na Allahovom putu niti bilo šta drugo, već jedino zna za “džihad” u ime Amerike. Ono što krstaši dozvole to dozvoljava i država, a ono što oni ne dozvole to ova država zabranjuje. A Allah će upotpuniti svoju vjeru makar to nevjernicima bilo mrsko.

Napisao: Šejh Nasir el-Fehd

Prijevod sa arapskog: Ebu Ubejde

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz