Finansijski džihad je preči od fizičkog

Popularno na sajtu

U svim ajetima se finansijskom džihadu daje prednost nad fizičkim, osim u jednom. To zbog toga kako bi uvidjeli važnost džihada imetkom, pošto džihad ot njega(imetka) zavisi. Drugim riječima, bez para nema džihada, a za džihad je potrebno mnogo novca. Zato je imam Kurtubi u svome tefsiru naveo da se nagrada za novac koji se daje kao sadaka – udesetostručuje, dok se nagrada za novac koji je utrošen za džihad povećava 700 puta.

“Primjer onih koji imovinu svoju troše na Allahovom putu sličan je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah povećava kome On hoće. Allah je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna.” (El-Bekara, 261.)

Vjerovatno najveći doprinos džihadu koji mogu učiniti muslimani Zapada je vođenje džihada imetkom, jer su u većini slučejeva mudžahidi u većoj potrebi za novcem nego za ljudstvom. Kao što je šejh Abdullah Azzam rekao: ”Muškarcima je potreban džihad, a džihadu je potreban novac.”

Prikupljanje sredstava za mudžahide

Pored ličnog izdvajanja sredstava, trebate ohrabrivati i druge da učine isto. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Onaj ko podstiče druge u činjenju dobra, imaće nagradu kao i onaj ko uradi to djelo.”

Prikupljanjem sredstava za mudžahide također ispunjavate sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je on često praktikovao prije odlaska u borbu.

Finansiranje mudžahida

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko god opremi borca na Allahovom putu – borio se.” (Madžmu’ al Zawa'id)

Ovim se podrazumevaju svi troškovi mudžahida, uključujući i putne troškove. Na ovaj način se i bogatim, i siromašnim, daje prilika da uzmu nagradu za džihad: siromašnima borbom, a bogatima finansiranjem.


Iz knjige: 44 načina da pomogneš džihad – šejh Enver el-Avlaki

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: