Sa svojih 75 godina otišao u džihad u Siriju

Popularno na sajtu

Džihadski vebsajt Fisyria je postavila video intervju sa 75-godišnjakom koji se bori u Islamskoj državi u Iraku i Šamu. Snimak je napravljen prije zauzimanja zračne baze Minnag u Halepu u augustu.

Borac, Ebu Omar objašnjava da vodi džihad zato što je Allah naredio svim muslimanima da urade tako. On se žali na omladinu za koju kaže da radije dangubi, nego da se pridruži redovima mudžahida u borbi protiv nevjernika, bezbožnika i mušrika.”

Put vjernika predstavlja svojim čitaocima prevod engleske transkripcije video snimka kojeg je sa ruskog preveo sajt EA WorldView. U nastavku vam predstavljamo intervju.

Moje ime je Ebu Omar. Ja imam 75 godina. Imam 14 djece, 7 ženskih i 7 muških. Četvero moje djece je u džihadu. Plus jedan od mojih unuka je mudžahid. Jedan od četiri sina je bio u zatvoru 10 godina, u iračkom zatvoru. Amerikanci su ga uhapsili. Ostalo mu je još jednu godinu i četiri mjeseca zatvora. Inša Allah, on će nastaviti sa džihadom.

Moj unuk je 20-godišnjak. On se bori sa mojim sinovima. Uistinu sam bio ….. Zašto se nisam borio uz moje sinove. Stoga sam došao u džihad. Zato što je džihad fard-ul-ajn (dužnost svakog muslimana.) Inša Allah, Allah će mi dopustiti da šehidim na Njegovom putu. I ja ću biti šehid, zajedno uz moju djecu. Ja također priželjkujem šehadet i za njih. Allah će podariti pobjedu islamu i mudžahidima, inša Allah, protiv nevjernika, bezbožnika,vatropoklonika, taguta i Hizbullaha, i nad svakim ko je neprijatelj muslimana. I također pobjedu nad Bašarom. I nad svakim ko je neprijatelj mudžahida.

Allah će dati pobjedu svim mudžahidima. Allah će podariti pobjedu njima u Afganistanu i u Bosni, u Somaliji i Maliju i Iraku, i Pakistanu, i u svakom mjestu oni izgovaraju Allahovo ime. Allah je svjedok mudžahidima i On će im podariti pobjedu. Allah im pomaže sa svojim vojskama, Njegovi meleci silaze i bore se sa mudžahidima protiv nevjernika, baš kao što su se borili u biti na Bedru.

Allahu ekber i slavljen neka je Allah!

Kako se osjećaš kada tvoja djeca idu u borbu?

Ja ću sanjati i puno plakati, zato što nisam sa njima…džihad je fard-ul-ajn za stare i mlade, pa čak za one mladiće koji gotovo da mogu dignuti oružje. I za žene. Džihad je far-ul-ajn, za borbu protiv nevjernika, i mi ćemo ih poraziti Allahovom voljom.

Zašto si izašao da se boriš protiv nevjernika?

Izašao sam da se borim protiv vjernika, kao što sam ti rekao, zato što je džihad fard-ul-ajn! Džihad je fard-ul-ajn! Ja mogu nositi oružje, prema tome, ja se moram boriti i voditi džihad. Nemam problema radi mojih godina. Ja  imam snage da se borim!

Da li cilj ovoga rada stati u kraj nepravednosti ili je cilj uspostaviti šerijatski zakon?

Ovo je borba koja će trajati do Sudnjeg dana. Neće završiti dok (na svijetu) bude vjernika i nevjernika. Ako pobjedimo na ovom mjestu, onda ćemo nastaviti uspostavljanje islamske države na svakom mjestu. Islamska država se mora pojaviti svugdjem inša Allah. Ne samo u Šamu (Siriji). Ako pobjedimo ovdje, ona ćemo se boriti protiv drugih država, inša Allah.

U kojoj bitki se trenutno nalaziš?

U bitki vjernika protiv nevjernika!

Mislim, gdje se odvija bitka?

U zračnoj bazi Minneg. I inša Allah mi ćemo ih poraziti. Mi ćemo osloboditi tu prokletu zračnu bazu, koja je u rukama nevjernika.

Šta misliš o toj omladini koja samo sjedi i ne vodi džihad?

Molim Allaha da im oprosti. Molim Allaha da im oprosti. Molim Allaha da im oprosti. Molim Allaha da ih uputi, pa da se pridruže mudžahidima.

Molim Allaha da im oprosti. Ali kada će se probuditi? Kada nevjernici uđu u njihove domove? Kada im napadnu njihove žene i djecu?

Tako mi Allaha, Poslanik, sallAllahu alejhihi ve selem je rekao:

“Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi…”

Tako mi Allaha, meni je žao njih. Meni je žao njih, zato što se ne pridružuju mudžahidima, i zato što sjede kao žene i gore u svojim domovima. To je strah, kukavičluk pa čak i haram. Trebali bi se pridružiti mudžahidima i boriti se na Allahovom putu. U svakom slučaju, činjenica da sjede kod kuće stavlja ih u veliku opasnost. Bojimo se da će ih Allah kazniti. Molimo Allaha da ih poštedi, i da se pridruže mudžahidima. I molimo Allaha za pobjedu u zračnoj bazi Minnag. Nakon toga idemo na na Zahru i Nubul (šiitska sela)

Sa kojom si grupom?

Sa Islamskom državom u Iraku i Šamu.

Kako se mudžahidi osjećaju po pitanju posta u mjesecu Ramazanu?

Hvala Allahu, bićemo blagoslovljeni i dobit ćemo veliku nagradu! Ali prije borbe, dozvoljeno nam je da prekinemo špost. Kada nisam na frontu i kada nema borbe onda ja postim.

Aktivnosti se sprovode u mnogim državama za uspostavljanje hilafeta  koji nam je obećao Poslanik….

I mi težimo njemu, zar ne? Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem je rekao da će biti period poslanstva a zatim hilafet pravednih. Nakon toga, biće nasljedna vlast, pa onda vlast tirana i na kraju, ponovo, hilafet na principu poslanstva. I inša Allah, jasni znaci su se pojavili, i hilafet će biti uspostavljen na Allahovom putu, bez obzira na nevjernike i mušrike i sve one koji se suprostavljaju islamskoj državi, hilafet će biti uspostavljen inša Allah.

O omladino! O mladići! Zašto se ne pridružite mudžahidima? Ja sam već ostrario a vi ste mladi. Od vaše borbe će biti više koristi nego od moje. Zašto se ne pridružite? Zašto na vas ne utiču prijekori zbog toga što se ne borite? Allah, koji je najveći i Mudri će vam suditi na Sudnjem danu zbog toga što ste sjedili, i zbog toga što se niste pridružili mudžahidima i zbog toga što se ne borite protiv bezbožnika, nevjernika i mušrika. Molim Allaha da vas poštedi!

Pridružite se mudžahidima i pomozite ih u borbi protiv nevjernika! Pridružite im se!

Mi smo sada upravo blizu fronta, i istina se govori, ovo mjesto je veoma opasno..i tako mi Allaha, ovo mjesto je najljepše i najopasnije sa divnim drugovima…

Da, da.

Tako mi Allaha, žao mi je njih…. Ovdje je vjerska atmosfera. To je ono zbog čega je jedan od onih koji su proučavali Kur'an rekao. A on nije bio od učevnih.

(Prekinuto)

Da, da. U 1980., zatvorili su me u zatvor Tadmor na dvije i pol godine. Ali se nisam osjećao kao da sam u zatvoru. Upravo suprotno, osjećao sam se kao da sam u džennetu. Zašto? Zato što sam stalno studirao Kur'an u zatvoru. I svaki dan sam ponavljao pet džuzeva.

(prekinuto)

Nadam se Allahovoj pomoći, i nadam se da će On učvrstiti naše stubove i ujediniti naše redove, i da će nas sačuvati da se pohlepa nastani u našim srcima između nas, i da će nas On učiniti jednim safom protiv nevjernika i bezbožnika.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz