Mijenjanje Allahovog zakona | Šejh muhaddis Sulejman el-‘Ulvan

1170
Šejh muhaddis Sulejman el-Alvan (Ulvan) o propisu mijenjanja Allahovog šerijata i propisivanju zakona mimo njega.