Kategorija

Fetve i odgovori

Ukopavanje umrlih u džamijske hareme

Jedan od običaja koji se udomaćio u našim krajevima u prošlosti, a čiji tragovi su i danas prisutni jeste ukopavanje umrlih u haremima džamija...

Fetva Ibnu Tejmijje o naklanjanju i ustajanju u znak pozdrava

Naklanjanje (naklon) prilikom pozdrava je zabranjeno. Tirmizi prenosi da su pitali Allahovog Poslanika o čovjeku koji se nakloni kada se susretne sa svojim bratom....

Propis promjene nijeta iz nafile u farz i iz jednog farza u drugi

Propis promjene nijeta iz nafile u farz i iz jednog farza u drugi

Odabrane fetve Ibn Tejmijje: Kojim će se jezikom govoriti na Ahiretu?

Odabrane fetve Ibn Tejmijje: Kojim će se jezikom govoriti na Ahiretu?

Šta znači sredina u vjeri?

Autor: Šejh Muhammed Ibn Salih el-Usejmin Srednji put u vjeri znači da čovjek ne pretjera u vjeri pa tako pređe Allahove, subhanehu ve te'ala, granice,...

Propis o sklapanju primirja sa jevrejima i drugim nevjernicima

Ugovor o primirju sa jevrejima i drugim nevjernicima ne znači ljubav prema njima niti prijateljevanje sa njima, već to dovodi do sigurnosti između dvije...

Kome se daje zekat

Zekat se može dati u osam fondova.

Kada je blagoslovljena noć Lejletul-kadr i kako je provesti?

Kada je blagoslovljena noć Lejletul-kadr i kako je provesti?

Hadisi o pretjerivanju u jelu

Prejedanje je jedan od najvećih grijeha koji mogu dovesti do propasti i uzrokovati mnoge bolesti i zaraze, kako fizičke tako i duševne prirode.

Autorska prava u islamu

Autorska prava u islamu

Zadnje objave