Klanje i udijeljivanje kurbana u svrhu ozdravljenja

Popularno na sajtu

Pitanje:

Moj amidžić je zadobio ozbiljne povrede u saobraćajnoj nesreći. Doktori su rekli da je procenat izlječenja 50 %, pa nas je stoga jedna osoba posavjetovala da zakoljemo kozu u ime Allaha. Da li je dozvoljeno da to uradimo?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu!

Kada je klanje učinjeno zbog Allaha i naumljeno da se tim postupkom udijeli meso fukari1 i siromasima onda nema nikakve smetnje u tom postupku. Zabilježeno je u hadiskim djelima da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao:

„Liječite svoje bolesnike sadakom.“

Predaju bilježe Ebu Davud u ‘El-Merasil’, Et-Taberani, El-Bejheki rahimehumullah i drugi sakupljači hadisa; bilježe to od skupine ashaba radijellahu anhum ali svi su lanci prenosilaca slabi, osim što šejh Albani rahimehullah ovaj hadis ocjenjuje hasenom/dobrim po osnovi drugih sličnih predaja u svome djelu Sahihu-t-Tirmizi (744).

Upitana je Stalna komisija za fetve:

Pojasnite nam propis o ovome hadisu „Liječite svoje bolesnike sadakom“2 kojeg bilježi El-Bejheki rahimehullah a slabim ga ocjenjuju općenito učenjaci hadisa, u pogledu liječenja bolesnika time da se zakolje hajvan u tu svrhu – da li je ovo propisano s ciljem da se nedaća otkloni?

Odgovorili su: Spomenuti hadis nije vjerodostojan, međutim nema smetnje da se dadne sadaka približavajući se time Allaha i u nadi da ga Allah izliječi zbog tog djela, a zbog općenitosti dokaza koji ukazuju na vrijednost sadake i da ista gasi grijehe i odagnava od umrlog zlo.“

Rekao je šejh Ibn Džibrin rahimehullah : „Sadaka je koristan i upotrebljiv liječnički tretman, zaliječuje bolesti, umanjuje bolove, a sve navedeno podržavaju riječi Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem koji je rekao: „Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru.“3 Doima se da neke bolesti se dese kao kazna za određeni grijeh koji je počinio bolesnik, pa kada njegova porodica udijeli za njega sadaku nestane grijeh pa nestane i uzrok bolesti, ili da se zbog sadake njemu pišu dobra djela pa mu stoga srce postane aktivno u pogledu ibadeta i smanji se uz sve to i tegoba bolesti.“4

Dakle, nema smetnje da zakoljete zbog Allahovog zadovoljstva i naumite time sadaku za dotičnog bolesnika kako bi ga Allah izliječio i podario mu zdravlje, naročito ako se to obavlja kao u postupku klanja kurbana.

Međutim, nema nikakvog razloga da se u ovu svrhu maksuz kolje koza, jer se cilja da klanje bude poput kurbanskog klanja i da se udijeli. Stoga ćete zaklati ono što vam je dostupno i lahko od vrsta stoke koja se kolje u kurban, svejedno bila to koza ili nešto drugo.

A Allah najbolje zna.


Izvor fetve: https://islamqa.info/
Prevod: Istina.ba

Fusnote:

  1. fukara označava teške siromahe, op.prev.

  2. El-Bejheki u Es-Sunenu-l-kubra: 3/382.

  3. Bilježi imam Ahmed: 3/399.

  4. El-Fetava-š-šer'ijjeh fi mesili-t-tibbijjeh: pitanje 2. br. 15.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz