Koji je propis otkrivanja očiju?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno da se, u prisustvu stranaca, otkriju samo oči?
Odgovor: Sva hvala pripada Allahu. Da, dozvoljeno je ženi da otkrije oči, i to radi boljeg i lakšeg kretanja, a muškarci ne bi trebali da se zagledaju u njene oči.Rekao je šejh Abdullah b. Humejd, rahimehullah:
‘Kada burka pokriva cijelo lice osim jednog oka, nema problema, dok ako ne pokriva cijelo lice… naprotiv, usta i ostatak lica je otkriveno, to nije dozvoljeno, a posebno u prisustvu stranaca…

Stoga, neminovno je pokrivanje cijelog lica, dok može otkriti jedno oko radi lakšeg kretanja, kao što su to spomenuli Ibn Mesu'd, Ubejde Es-Selmani i drugi, a Allah najbolje zna.'[1]

Također, šejh Salih El-Fevzan, hafizahullah, je kazao:
‘Nema smetnje da se pokrije lice nikabom ili burkom, na kojoj se nalaze dva otvora za oba oka, zbog toga što je to bilo poznato u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to samo zbog potrebe, pa ako se ne može vidjeti ništa drugo mimo očiju, u tome nema smetnje, a posebno ako je od običaj žene da to nosi u svom narodu.'[2]

Međutim, treba napomenuti da većina žena – danas – se ne ograničava samo na otkrivanje očiju, naprotiv, one prelaze tu granicu pa otkrivaju određeni dio čela i nosa, i tako ono što im je dozvoljeno pokazati prelazi granicu u ono što im je zabranjeno, te zbog toga neki su učenjaci – kao što je šejh Usejmin – zabranili nošenje takve vrste burke i nikaba, jer se po tom pitanju pojavila popustljivost kod nekih žena.

Izvor fetve: https://islamqa.info/ar/8540
Prijevod: Put vjernika

Fusnote:

1.Fetaval-meretil-muslime (1/393, 394).
2.Fetaval-meretil-muslime (1/399).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz