Opasnost iskušenja ženama

Popularno na sajtu

Nema sumnje da je muslimanski umet meta cionista i krstaša, te da je žena jedno od najrazornijih oružja njegovog uništenja.

Kao što pojedine nemuslimanske vođe rekoše: “Prije će čašica (alkohola) i pevaljka uništiti muhamedanski narod, nego hiljadu topova. Potopite ga u ljubavi prema materiji i prohtjevima”.

U tome im je svesrdno pomoć pružilo neznanje muslimana o svome Gospodaru i o svojoj vjeri, te njihove sekularne vlade kojima su muslimanski narodi iskušani. Te vlade se grčevito nastoje oduprijeti islamskom buđenju suprotstavljajući mu se raskalašnošću, golotinjom i griješenjem.

Vrlo je čudno i gotovo nevjerovatno da nemuslimanski Zapad lansira satelite putem kojih emitiraju ateizam i raskalašnost, a da se muslimani naprosto takmiče u kupovini satelitskih antena pomoću kojih direktno primaju ono što uništava stid, ljubomoru i posljednje ostatke islama.

Kur’an ukazuje na opasnost iskušenja ženama, spominjući strast prema njima prije svih drugih strasti. Uzvišeni kaže:

“Ljudima se čini ida je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata, srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je Allahu.” (Ali Imran, 14)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je još prije četrnaest stoljeća objasnio opasnost iskušenja ženama i rekao:

“Dunjaluk je sladak i privlačan (poput voća), a Allah vas je namjesnicima na njemu učinio i gleda kako postupate. Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena, jer prva kušnja Benu-Israila su bile žene.” (Muslim, Er Rikak, 17/55).

I rekao je: “Iza sebe za muškarce nisam ostavio veće iskušenje od žena.” (Buhari, En-Nikah, 9/137; Muslim, Er-Rikak, 17/54).

Kada znamo da je iskušenje ženama najveće iskušenje i da je strast prema ženama najveća strast, onda ne čudi da je kur’anski lijek za ovo iskušenje najoriginalniji. Sputavanje i nadzor strasti prema ženama najbolje su regularni u islamu koji onemogućava svako sredstvo i zatvara sva vrata zla kroz koja bi ono moglo doći do muslimana, pa da tako padne u blud ili u kušnju sa ženama. Šerijat zabranjuje blud i zatvara svaki put koji mu vodi.

Tako je zabranjeno gledati ženu sa kojom nije dozvoljeno stupiti u brak. Zabranjeno je sa njom se osamiti i rukovati. Žena je obavezana nošenjem islamske odjeće. Nije joj dopušteno da namirisana hoda među muškarcima sa kojima može stupiti u brak, niti da im se obraća zavodljivim govorom. Između vjernika i bluda su postavljene ogromne zidine i vrata neprobojna. Musliman koji se dosljedno pridržava Allahovog zakona i koji se zaustavlja na Njegovim granicama je u sigurnoj utvrdi i na sigurnom položaju. Svaka nepažnja i ravnodušnost prema Allahovim granicama narušava stabilnost tih utvrda, i zlo prolazi do njega.

Šejh Muhammed b. Ismail kaže: “Sada možemo pouzdano govoriti o slijedećoj nedvojbenoj istini: ako zastaneš nad zločinom kojim je “ugrižena” čast, “zaklana”čednost i “pogažen” ugled, ako zatim pratiš prve niti kojima je satkan ovaj zločin i pomoću kojih je olakšan njegov put, zasigurno ćeš naći pukotinu u toj ispletenoj mreži. Kroz tu pukotinu je ušao šejtan. Istinu je rekao Uzvišeni Allah:

“Allah želi da vam oprosti, a oni, koji se za stratima svojim povode, žele da daleko s Pravog puta skrenete. Allah Želi da vam olakša – a čovjek je stvoren kao nejako biće”. (En-Nisa, 27-28.)

Iz knjige: Primjeri istinskog vjerovanja
Autor: Dr. Ahmed Ferid
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz