Kasida o majkama vjernika – ženama Allahovog Poslanika a.s.

501

Prelijepa kasida o ženama Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem – majkama svih vjernika!

Izvor: Istikamet