Da li se kaže za onoga ko ispolji znakove licemjerstva da je munafik

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li se za onoga koji tvrdi da je musliman ali ispolji znakove nifaka (licemjerstva) kaže da je munafik (licemjer) ili je pak to zabranjeno reći?

Odgovor:

Onaj kod koga se pojave znakovi koji upućuju na nifak kao što su: povlačenje u trenutku kada se neprijatelj okupi protiv vjernika, ili ostavljanje vjernika na cjedilu u istoj situaciji kao predhodna kao što su rekli: “a oni su kazali: ‘Da znamo da će biti borbe, mi bismo vas slijedili’” (sura Imranova porodica, 167. ajet), ili ako bi pobjedili mušrici njima bi pribjegao, a ako bi muslimani pobedili onda bi muslimanima pribjegao, ili s vremena na vrijeme hvali mušrike, ili prijateljuje sa njima pored vjernika i slično ovim situacijama za koje je Allah rekao da su znakovi nifaka i svojstva munafika u ovom slučaju dozvoljeno ga je nazvati munafikom.

Ashabi su nazivali takve osobe munaficima, kao što je rekao Huzejfe, Allah bio njime zadovoljan: “Čovjek bi izgovorio neku riječ u vrijeme Allahova Poslanika alejhi selam i zbog nje bi bio munafik”, a rekao je Auf ibn Malik čoveku koji je izrekao ružan govor prilikom pohoda na Tebuk: “Lažeš, ali ti si munafik.”

Isto takođe je rekao Omer u kazivanju o Hatibu ibn Ebi Beltau: “Allahov Poslaniče, dozvoli mi da odrubim glavu ovog munafika”, a u drugom rivajetu: “dozvoli mi da mu odrubim glavu, on je munafik”.

Sličnih primjera je mnogo, kao što je primjer Esjeda ibn Hudajra kada je rekao Sa'du ibn Ubadi nakon što je Sa'd rekao govor koji je rekao: “Slagao si, ti si munafik, raspravljaš se na strani munafika.”

Ali, mora da se zna sljedeće: ne mora da znači da onaj kod koga se nađe djelo nifaka u vanjštini da je on munafik u unutrašnjosti. Ako se kod čovjeka pojave neki znakovi nifaka, dozvoljeno je takvog nazvati munafikom iako on u suštini može da ne bude munafik, jer može uraditi neke od tih stvari iz neznanja ili zbog nekog cilja koji je zapreka da ne postane munafikom u stvarnosti. Ali, ako ga neko od muslimana nazove munafikom nećemo mu to negirati kao što Poslanik alejhi selam nije negirao Esjedu ibn Hudajru to što je Sa'da nazvao munafikom pored toga što Sa'd nije bio munafik.

Za razliku onoga koji nije niti sa muslimanima niti sa mušricima takav ne biva osim munafikom.

Znaj, da nije dozvoljeno nazivati muslimana munafikom sljedeći u tome strast i pristrasnost, ili zbog toga što se sa njim prepire oko neke dunjalučke stvari ili ga pak mrzi zbog iste ili se pak sa njim razilazi oko neke stvari oko koje se muslimani razilaze.

Neka čovjek po pitanju ovoga bude u velikom oprezu jer je od Poslanika alejhi selam prenijet vjerodostojni hadis u kome je rekao da ko nazove vjernika nevjernikom to je kao da ga je ubio.

Po pitanju ovoga je dozvoljeno – kao što smo već spomenuli – čovjeka nazvati munafikom sa ciljem pomaganja Allahove vjere i uzdizanja Njegove riječi ako se kod njega nađu znakovi koji vode u nifak kao što su znakovi koje smo spomenuli za razliku od neke laži ili nekog razvratnog dela.

Sulejman ibn Abdullah Alu Šejh

Iz djela Dureru Senije, 8. tom str. 165 – 166.

Izvor: http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_5005.html

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz