Kako će klanjati putnik kada ne zna gdje je smjer Kible?

Popularno na sajtu

Pitanje:

Čitao sam vaše odgovore po pitanju namaza u toku puta i kuda se okrenuti kada se klanja na putu. Ali, kada putujemo, ponekad ne možemo nikako da odredimo smjer Kible, kao naprimjer u Americi gdje je teško pronaći muslimana i pitati ga za smjer Kible. Pokušao sam da koristim kompas ali mi ne uspjeva, ali sam ipak pokušao. Da li je dozvoljeno klanjati okrenut prema bilo kojem pravcu iz straha da će nam isteći namasko vrijeme i onda naklanjati taj namaz nekom drugom prilikom? Znamo da je Allah učinio čitavu Zemlju mesdžidom.

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Prvo:

Nema razilaženja među učenjacima da je okretanje prema Kibli jedan od uslova ispravnosti namaza, i ne ispunjavanje ovoga – onda kada je to osoba u mogućnosti – čini namaz neisptavnim. Ali ima nekih slučajeva kada se obaveza okretanja prema kibli otklanja. Neki od njih su spomenuti u odgovoru na pitanje pod brojem 65853.

Ako se musliman namazi u mjestu gdje ne može odrediti smjer Kible, onda će klanjati u smjeru za koji misli da je najvjerovatnije smjer Kible, i ne mora nakon toga ponoviti namaz. Štoviše, njegov namaz je ispravan i ne mora uraditi ništa više.

Na ovo ukazuje hadis Džabira, alejhi selam, koji kaže da ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao na put, pa je se smrklo. Kaže: „Pokušali smo odrediti smjer Kible i razišli smo se po pitanju toga, tako da je svaki čovjek klanjao za sebe, i svaki od nas je obilježio smjer prema kojem je klanjao da bi provjerio kasnije. Sljedeće jutro smo ustali i vidjeli smo da smo klanjali u smjeru mimo smjera Kible. Rekli smo to Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i nije nam naredio da ponovimo namaz i rekao je: ‘Vaš namaz je ispravan.’“ Zabilježili su ga Darekutni i Bejheki. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim zbog mnoštva puteva u Irva’ el-Galil, 291.

Šejh Bin Baz je upitan o osobi koja klanja u smjeru mimo smjera Kible nakon što pokuša da ga utvrdi.

Odgovorio je:

„Ako je musliman na putu ili ako je u zemlji gdje mu je teško pronaći nekoga ko mu može pokazati smjer Kible, onda je njegov namaz ispravan, ako dadne sve od sebe da odredi smjer Kible, pa onda shvati da je klanjao u pogrešnom smjeru.

Ali ako je u muslimanskoj zemlji, onda je njegov neispravan, jer je u mogućnosti da pita nekoga da mu pokaže smjer Kible, ili je mogao odrediti smjer Kible gledajući u džamije.“

(Medžmu'u-l-Fetava, 10/420)

Drugo:

Ima mnogo načina da se odredi smjer Kible. Ako musliman putuje i zna da će biti u mjestu gdje neće biti u stanju da odredi gdje je smjer Kible i da nema muslimana koje može pitati, onda se treba pobrinuti da nauči neki od načina pomoću kojih se može odrediti smjer Kible.

Danas je ovo veoma lahko, pomoću kompasa ili vrsta satova koji sadrže program koji pokazuje smjer kible, ili preko Sunca i Mjeseca (ili putem aplikacije na telefonu, op.M).

Tako da musliman treba da nauči ono sa čime će njegov namaz biti ispravan.

A Allah zna najbolje.


Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/148900

Smjer Kible možete odrediti i pomoću web aplikacije na sljedećem linku Kibla lokator – određivanje pravca Kible

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz