Komentar Kitabu tevhida: “Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju…” || Šejh Salih el-Fevzan

921

Komentar šejha Saliha el-Fevzana na poglavlje “Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju…” iz djela ‘Kitabu tevhid‘ šejha Muhammeda ibn Abdulvehhaba rahimehullah.

Izvor: Istikamet