Optimizam u tri teške situacije – Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

1974

U nekoliko rečenica šejh Muhammed el-Munedždžid opisuje tri primjera koji treba da nas poduče optimizmu u teškim situacijama.