Optimizam u tri teške situacije – Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

767

U nekoliko rečenica šejh Muhammed el-Munedždžid opsiuje tri primjera optimizma, koji treba da nas poduče optimizmu u teškim situacijama

Optimizam u tri teške situacije – Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid