Ko su teblig džemat?

Objavljeno / ažurirano:

Muhammed Iljas el-Kandehlavi se smatra prvim osnivačem teblig džemata. On je udario temelje ovom džematu, a on sam je te temelje uzeo i crpio od Seida Nursija, poznatog kao Bediuz-zeman koji je preselio 1379.h. u Turskoj. Osnova ideje, dakle, leži u Turskoj, a razvoj, praksa i pokret u Indiji.

Ova firka (sekta) je zasnovana na četiri sufijska tarikata: habeštijski, kadirijski, nakšibendijski i sehrurudijski tarikat.

Džematu teblig vjeruje u ove tarikate i daje prisegu njima i tvrdi da ukoliko bi neko preselio, a nije dao prisegu šejhu tarikata preselio bi džahilijjetskom smrću. Na ovim zabludjelim tarikataima u kojima ima i širka i novotarije njihovi sljedbenici daju prisegu šejhovima, a oni to podržavaju i ne negiraju. Ovo potvrđuje i sam Ebu Hasen en-Nedevi koji je sam dao prisegu nekim svojim muridima u mesdžidu Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem,

Pripadnici teblig džemata tvrde kako je njihov cilj upućivanje ljudi ukoliko oni nisu muslimani ili savjetovanje i usmjeravanje ka davi ako se radi o muslimanima.  Međutim, što se tiče poziva ljudi u tewhid, oni su najveće neznalice po tom pitanju. A kako bi pozivali njemu kada njihova sekta počiva na širku i zabludi. Stoga njihov cilj je u suštini – htjeli to oni ili ne – odvođenje ljudi u zabludu time što ih utapaju u novotarije i širkijate[1].

Kod teblig džema'ata postoji jedan tewhid, a to je tewhid rububijje[2]. Stoga kod njih šehadet la ilahe illAllah znači: Nema Stvaraoca, Opskrbljivača i Upravljača mimo Allaha subhanehu we te'ala. A poznato je da je pomenutu stvar priznavao i Ebu Džehl. Što se tiče tewhida el-uluhijje[3] on kod njih i ne postoji.

Što se pak tiče tewhida el esmai ves-sifat[4] oni su ešarije, maturidije. Zato Halil es-Seharenfuri, jedan od njihovih velikih učenjaka, kaže: ”Mi, hvala Allahu, naši šejhovi i sva naša skupina slijedimo imama Ebu Hanifu u ograncima (tj. fikhu), a Ebu Hasana el-Ešarija i Ebu Mensura el-Maturidija u akidi, i pripisujemo se četiri uzvišenim sufijskim tarikatima.” (El-Maturidijje 3/304, od Šemsud-dina el-Afganija).

O njihovoj zabludi u tewhidu, teberruku (traženju berićeta) od grobova i tome slično, detaljno govori pomenuta knjiga, a dovoljno ti je da znaš da u njihovom centralnom mesdžidu u Delhiju- poznat kao mesdžid Nizamud-dina – u pozadini ima četiri groba.

Stoga i nije čudan njihov odnos prema šejhu Muhammedu ibn Abdul Vehhabu i njegovoj davi, koja počiva na iskrenosti u činjenju ibadeta samo Uzvišenom Allahu i odricanju od onoga što se obožava mimo Allaha.

Kaže Halil es-Seharenfuri: ”Muhammed ibn Abdul Vehhab i vehabije su haridžije koji su ohalalili ubistvo ehli sunneta i krv muslimana, njihovu čast i imetak.” (El-Muhenned alel mufenned 45. str.).

I kaže Muhammed Enver Šah el-Kašmiri: ”Što se tiče Muhammeda ibn Abdul Vehhaba, on je bio glup čovjek, slabog znanja, žurio je u tekfiru.” Fejdul Bari 1/171.

Šest svojstava kod džematu tebliga

Muhammed Iljas je svojim sljedbenicima propisao šest svojstava na kojima počiva ova firka i samo njima poziva.

1) Kelimetu et-tajjibe – lijepa riječ, la ilahe illAllah Muhammedun resulullah.  S tim što oni tumneče riječ šehadeta na način koji je već prethodio

2) Obavljanje pet dnevnih namaza

3) Znanje i zikr

4) Ikramul muslim (čašćenje muslimana)

5) Ihlasun-nijje ili tashihun nijjet (iskrenost nijeta ili popravka nijeta). Međutim, kada bi se pridržavali ovog svojstva ostavili bi novotarije i širkijate.

6) Tebligul džemaij ili poznatije kao hurudž fi sebilillah – izlazak na Allahovom putu određen broj dana.

Fetve uleme

Šejh Bin Baz, rahimehullahu te'ala, je upitan o džema'atu et-teblig pa je odgovorio: ”Svako ko poziva Allahu je mubellig (dostavljač), ali poznati džematu teblig iz Indije ima kod sebe izmišljotina, nekih novotarija i širkijata. Stoga nije dozvoljeno izlaziti sa njima (tj. o činiti zajedničku da'vu sa njima, op.prev.) osim ako se radi o čovjeku koji bi im negirao i poučio ih.” (Iz audio kasete pod naslovom Kavlul belig fit-tahziri min džema'ati et-teblig).

Šejh Hamud et-Tuvejdžiri, rahimehullahu te'ala, je upitan o izlasku sa džema'atom teblig pa je odgovorio: ”Ja savjetujem osobu koja pita a i druge koji žele da sačuvaju svoj din od prljavštine širka, pretjerivanja, novotarija i izmišljotina da se ne pripajaju tebligijama, da nikada ne izlaze sa njima, bez obzira radilo se o izlasku u Saudiji ili drugim državama. Najblaže što možemo reći za njih jeste da su tebligije sljedbenici novotarija i zablude, neznalice u akidi.  A ko je ovakvog opisa nema sumnje da je selamet u njegovom izbjegavanju i udaljavanju od njega.” (Kavlul belig od šejha Hamuda et-Tuvejdžirija 30. str.).

Šejh Abdur-Rezzak el-Afifi je također upitan o izlasku sa njima (tj. o činjenju zajedničke dave sa njima, op.prev.)  pa je odgovorio: ”Činjenica je da su oni novotari, sljedbenici kadirijskog i drugih tarikata. Njihov hurudž (izlazak) nije fi sebilillah (na Allahovom putu već fi sebili Iljas (na Iljasovom putu)… Ja teblig džemat poznajem poodavno, oni su novotari gdje god bili, u Egiptu, Izraelu, Americi, Saudiji. Svi su vezani za njihovog šejha Iljasa.” (Fetve šejha Abdur-Rezzaka Afifija 1/174).

Šejh Hammad el-Ensari, rahimehullahu te'ala, je upitan: Da li su ihvanije i tebligije od ehli sunneta? Pa je odgovorio: ”Ko god je oprečan ehli sunnetu, nije od njih. Ihvanije i tebligije nisu od ehli sunneta jer su na vjerovanju koje je oprečno ehli sunnetu.” (El-Medžmu’ fi terdžemetil muhaddis Hammad el-Ensari 2/763).

Odgovorio: Ebu Usame Idriz Bilibani, prof.

Pomenuti odgovor je u skraćenoj verziji prenijet iz brošure Elmudžizul belig fit-tahzir min firkati et-teblig, autora Abdullaha ibn Mubareka el-Kahtanija.

Preuzeto sa: www.stazomislama.com


Fusnote:


[1] Širkijati – djela koja u sebi sadrže širk (pripisivanje Allahu ortaka).

[2] Tewhid rububijje – Izdvajanje Allaha, dželle šanuhu, kao Jedinog koji ima moć stvaranja, vladavine i planiranja (održavajnja) u svemiru.

[3] Tewhid el-uluhijje – Izdvajanje Allaha, dželle šanuhu, kao Jedinog zasluženog da Mu se čini Ibadet, na taj način što čovjek neće robovati drugom pored Allaha, niti mu se približavati kao što robuje Allahu i približava mu se.“

[4] Tewhidul-esmai we siffat – Izdvajanje Allaha, dželle šanuhu, po imenima kojima se Sam prozvao i opisao u Svojoj Knjizi, ili jezikom Svoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, na taj način što ćemo potvrđivati ono što je On potvrdio a negirati ono što je On negirao, bez iskrivljavanja, pogrešnog interpretiranja, usporedbe i pokušaja zalaženja u kakvoću tih imena i svojstava.

NOVO NA SAJTU

video

Video: Allah te prati i posmatra

21Poslušajte ovaj jako poučan govor od šejha Muhammeda Nablusija. Prijevod: Istikamet
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

video

Erdogan: Turske snage započele ofanzivu protiv Kurda

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je da su oružane snage Turske započele ofanzivu "Izvor mira" protiv kurdskih snaga na sjeveroistoku Sirije, objavila je...

Islamske teme