Dali su teblig džemat i Muslimasko bratstvo (ihvanije) od ehlu sunneta?

Objavljeno / ažurirano:

Pitanje: Jedan od braće je postavio pitanje za određene isamske grupe kao što su Muslimanska braća i teblig džemat, da li su oni od sljedbenika sunneta (tj. da li su to ispravne skupine, op.PV.)?  

Odgovor: Svaka od ove skupine ima nedostatke, obaveza im je da se izmjere i vrate se istini,

na osnovu kur’anskih ajeta i Sunneta i time ostvare jednoću Gospodara u svim aspektima koje On zaslužuje, iskreno obožavajući samo Njega, da vjeruju ovom i da primjene Allahov šerijat.

Što se Muslimanske braće tiče, molim Allaha da im olakša da provjere svoje stanje da sebi presude Allahovim zakonom i da ostanu na istini rječima, djelim i čistim vjerovanjem, i da se paze od oprečnosti Allahovom zakonu gdje god bili.

Što se teblig džemata tiče, neka se pripaze od onog što su njihovi prethodnici radili od veličanja kaburova (grobova), njihove izgradnje i pretvaranja u džamije, njihovog moljenja i traženje pomoći od njih; sve ove stvari su oprečne Šerijatu i traženje pomoći od grobova (umrlih) je veliki širk koji čovjeka izvodi iz Allahove vjere, tako da je njihova velika obaveza da se klone ovih stvari. Oni imaju veliku volju i ambicije za pozivanje ljudi u Allahovu vjeru i mnogo su ljudima koristi prinijeli njihovim pozivom, ali je akida (islamsko vjerovanje) kod njihovih prethodnika bila nečista i nezdrava tako da na njih pada obaveza da se očiste od tih nezdravih vjerovanja, da se čuvaju pogrešnih vjerovanja i da ostanu na tewhidu (islamskom monoteizmu), da bi se i narod okoristio.

Odgovori : Šejh Bin Baz, rahimehullah

Izvor: Bota islame

1 komentar

Novo na sajtu

Hadž

O vojsci koja će krenuti u pohod na Kabu

Od majke vjernika Ummu Abdillah Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Jedna...

Preporučeni sadržaj

dzamijavideo

Čudo ezana – islamskog poziva na molitvu

Sa imenom Allaha,  Milostivog,  Samilosnog! Ezan je prvi poziv na molitvu. Ezan se uči (izgovara) glasnim, ugodnim i melodičnim glasom koji kazuje vjernicima da je...

Islamske teme