Islam i dawa

Tekstovi iz islamske akide, fikha, hadisa, historije islama, da'wetski tekstovi…

Osnove tewhida i akide

0
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!   1) Ako te neko upita: Ko je tvoj Stvoritelj? Reci: Allah je stvorio mene i sve što postoji. Dokaz tome su Allahove riječi (u prijevodu značenja):...

Velikan islama – Ibn Tejmijje I dio

0
Nema sumnje da ljudi potpadaju pod uticaj vremena u kojem žive. Oni se jednostavno rastope u pravcima i kretanjima njihovog vremena. Aktuelni momenat, običaji i tradicija sigurno utiču na...

Pokretni džemat Jusufa Barčića, rahimehullah

0
Međutim, i pored navedenog, pokretni džemat Jusufa Barčića je „duboko“ razočarao manipulantsko-trgovačko-plaćeničku politiku hodžinske vjerske zajednice jer je taj džemat i pored silnih prevara na njegov račun ustrajao u...

Rekli su, pa smo rekli

0
Rekli su: “Vi ste vehabije!!!” Pa smo rekli: “Hvala Allahu koji nam je dao (ar. vehebe) ispravno rezonovanje Njegove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, i lijep...
Jusuf Barcic

Kako se šalio Jusuf, rahimehullah – 2. dio

0
Kasno u noć smo se vozili sa Jusufom, rahimehullah, i kako nikog nije bilo na raskrsnici, prođemo ne obazirući se na semafor. Kad policajac zaustavlja i obraća se Jusufu,...

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

0
U ovom hadisu je dokaz, shodno onome što su ashabi razumjeli iz Kur’ana i sunneta, da se Džennet ne može postići bez djela. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je...

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta I dio

0
“Uzvišeni Allah nas obaviještava da se lijepa riječ ne diže Allahu osim sa djelom. Stoga, ukoliko nema djela, govor je batil (neispravan) od strane onoga koji ga izgovara, i...

Jekin (čvrsto ubjeđenje) – peti uvjet šehadeta

0
U uvjete ispravnosti riječi tewhida1 spada također i nepostojanje sumnje i ostvarivanje jekina – čvrstog ubjeđenja u ono što zahtjevaju ove riječi2. Kao što kaže Uzvišeni govoreći o poslanicima...

Čekajući dozvolu za ulazak (Torture u egipatskim zatvorima)

0
U zatvor i iz zatvora su neprestano ulazila i izlazila bolnička kola. U kolima smo mogli vidjeti isprebijane ljude, našu braću, koju su prenosili u lokalnu bolnicu, gdje su...

Duša će sutra biti proživljena: Priča o Mervanu Hadidu

0
Od Abdullaha Azzama, rahimehullah Šejh Mervan mi je kasnije rekao: "Nisam nikada proveo vrijeme u mome životu slađe mome srcu i duši od tih dana u kojima smo mladići i...

Najnoviji članci

Epizoda 3: Seksualni i neseksualni podražaji | Izgubljen u svijetu pornografije

0
Animirani video serijal ‘Znanost iza ovisnosti i kako ih prevazići, posebno pornografiju‘ pomaže ljudima da shvate opasnost pornografije te kako se oduprijeti ovom zlu u koje je nažalost upao veliki broj ljudi.

Pratite nas na Facebooku

5,604LikesLikes