Širk u dovi

 • This topic has 1 odgovor, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 12 months by Anonimno. This post has been viewed 1824 times
Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Autor
  Postovi
 • #14351
  Anonimno
  Neaktivan

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

  Allah kaže: „Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan“ (Kur'an, 4/116)

  Među četiri glavne kategorije širka je širk u dovi. Ovaj širk se ogleda u traženju od drugog mimo Allaha ono što je samo Allah u stanju ostvariti.

  Allah kaže: „I poslati (‘Isa-a) kao Poslanika sinovima Israilovim: “Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: Napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I izliječiću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete“ (Kur'an, 3/49)

  Šejh Abdullah El-Karni, govoreći o širku u dovi, kaže da ne možemo reći da je poslanik ‘Isa, alejhi sellem, stvorio pticu, izliječio one koji su rođeni slijepi i gubavca, i da je oživio mrtve. Zatim je rekao: “Poznato je da ‘Isa i sva stvorenja ne mogu ništa učiniti bez Allahovog dopuštenja, uključujući i pitanja koja su u njihovoj sposobnosti (kao što su pijenje, jedenje, hodanje; oni to mogu učiniti samo sa Allahovom dozvolom, op. prev.) Razlog radi kojeg se izraz “sa Allahovim dopuštenjem” ponavlja jeste da se ne pomisli da su ova djela – stvaranje ptice, oživljavanje mrtvih, liječenje gubavca i slijepog od rođena – ‘Isaova, alejhi sellem” (Izvor: Envaru er-Rahman fi iskati el-ahkam, strana 116)

  Doista, čuda (mudžize) ičudesa (keremati) kojima je svrha dokazati istinitost, i podržavanje Allahovih evlija, su Allahova djela, a ne od njegovih evlija.

  Kadi Ijad El-Maliki, Allah mu se smilovao, kaže: “Znaj da imenovanje „čudom“ djela s kojima su došli Poslanici jeste iz razloga što ih bića nisu u stanju reproducirati. Njihov neuspjeh pokazuje da je to Allahovo djelovanje čija je svrha da se posvjedoči istinitost Njegovog Poslanika … poput oživljavanja mrtvih, transformaciještapa u zmiju, izvođenja deve iz stijene, davanje stablu sposobnost govora, izvođenje vode iz ruke, razdvajanje mjeseca na dva dijela i druge radnje koje niko ne može učiniti osim Allaha” (Izvor: Šifa, strana 122)

  Rečeno je u hadisu o onima koji su spaljeni u rovovima, kojeg između ostalih prenosi imam Muslim: “Dakle, mladić je liječio one koji su rođeni slijepi i gubavce. On je izliječio ljude većine njihovih bolesti. Jedan od dvorjana kralja koji je bio slijep je čuo za to i došao do njega s brojnim darovima. On je rekao: “Sve što vidiš ovdje je tvoje ako uspiješda me izliječiš” Mladić je rekao: “Ja ne liječim nikoga, samo Allah liječi. Ako vjeruješ u Allaha, ja ću Ga moliti, a On će te izliječiti””

  Ovaj hadis nam govori da je ovaj mladić izliječio one koji su rođeni slijepi i gubavce upućivanjem dove Allahu. Tako da je pravi ljekar Allah, a ne mladić.

  Imam Taberi, Allah mu se smilovao, u svom Tefsiru kaže: „Isa je oživljavao mrtve upućivanjem dove Allahu. Dovio bi pa bi mu Allah uslišavao dovu“ (Izvor: Tefsir et-Taberi, 3/302)

  Dakle, Allah je Onaj koji proživljava mrtve, a ne ‘Isa.

  Imam Ebu Hajjan El-Endalusi, Allah mu se smilovao, prenosi u svom Tefsiru da je ‘Isa oblikovao pticu, pa da je puhnuo u nju, ali da je Allah Taj koji je dao život ptici. Pogledaj Tefsiru el-bahril muhit, 2/487.

  Nakon što je objasnio da je stvaranje ptice, liječenje slijepca od rođenja i gubavca, i oživljavanje mrtvih, Allahovo djelo, a ne ‘Isaovo, šejh Abdullah El-Karni je naveo hadis očovjeku koji je došao da se žali Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, na sušu, a zatim je rekao: “Taj čovjek je dakle pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da moli Allaha za njih, da Allah spusti kišu, i nije pitao Poslanika da on spusti kišu. A da ga je pitao da on spusti kišu ili zaustaviti kišu, on bi postao mnogobožac – a on (pomenuti ashab) je bio daleko od toga – jer bi pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što je samo Allah sposoban da uradi” (Izvor: Enwaru er-Rahman fi iskati el-ahkam, strana 116)

  Šejh Muhammed Ibn Salih El-Usejmin, govoreći o širku u dovi, navodi traženje pomoći i traženje zaštite (u onome što nije u stanju učiniti osim Allah, op. prev.)

  Što se tiče traženja pomoći, on je rekao: “Druga kategorija: Traženje pomoći od mrtvih iliživih koji su odsutni i koju nisu u stanju uraditi (stvar koja se traži od njih). Ovo je širk, jer može doći samo od osobe koja vjeruje da oni (od kojih traži, op. prev.) imaju skrivenu moć u svemiru, te im tako pripisuje dio rububijeta” (Izvor: Šerh Usul Selase)

  Što se tiče traženja zaštite, on rekao je: “Treća kategorija: Trazenje zaštite od mrtvih iživih odsutnih koji ne mogu zaštititi: Ovo je širk” (Izvor: Šerh Usul Selase)

  Dakle, onaj ko pripiše okultnu snagu (snagu koja se odnosi na nevidljivo) nekom stvorenju, bilo da je to melek, džinn ili čovjek, je počinio širk u gospodarstvu. Isto tako, onaj ko pripiše okultno znanje (znanje koje se odnosi na nevidljivo) nekom stvorenju, bilo da je to melek, džinn ili čovjek, je počinio širk u gospodarstvu, izuzev kada se radi o nečem od gajba kojeg je Allah poučio nekog od svojih vjerovjesnika i poslanika (1).

  Imam Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, je rekao: “Znaci (mudžize) dati poslanicima i keremati evlijama su istina. A oni koji su dati Njegovim neprijateljima, kao Iblis, Faraon i Dedždžal … ne nazivamo znakovima, nego ih nazivamo ispunjivanjem njihovih želja. To je zato što Allah može ispuniti želje Svojih neprijatelja, da ih postepeno dovede do Njegove kazne i da ih kazni. Na taj način, oni će se obmanuti i još više povećati svoj tagutije i nevjerstvo” (Izvor: Fikh El-Ekber, strana 304)

  To znači da Dedždžal neće biti u mogućnosti da spusti kišu, kao što neće biti u mogucnosti da oživi mrtve.

  Doista, Dedždžal će željeti da padne kiša, i Allah će spustiti kišu da ga postepeno dovede do Njegove kazne i da ga kazni. Dakle, Dedždžal će biti obmanut i povećati svoj tagutije i nevjerstvo. On će čak tvrditi da je on Allah i da ima sposobnost da oživi mrtve.

  Imam El-Kurtubi prenosi u svojoj knjizi “lažni Mesih i povratak ‘Isa-a” da će Dedždžal reći jednom beduinu: „Ako oživim tvoje roditelje, hoćeš li priznati da sam tvoj Gospodar?“- On će odgovoriti: “Da”- Dva šejtana će onda uzeti izgled njegovih roditelja i reći: “O moj sine! Prati ga, jer je on tvoj gospodar!”- On će iskoristiti jednog covjeka da ga ubije i izrezati će ga na dva djela s pilom. Nakon toga će reći: “Pogledajte moje stvorenje i kako ću ga sada oživjeti, a on tvrdi da ima Gospodara mimo mene” – Allahće ga oživjeti i Dedždžal će reći: ‘Ko je tvoj Gospodar?”- On će odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah, a ti si Allahov neprijatelj! Ti si Dedžal!““

  Ova predaja nas uči da Dedždžal neće moći oživjeti mrtve. Doista, to će biti u prvom slučaju prevara. A što se tiče drugog slučaja, rečeno je: “Allah će ga oživjeti”

  Dedždžal će dakle biti potpomognut šejtanima da obmanjuje i zavodi ljude, kao što su vračari i oni koji tvrde da znaju nevidljivo pomognuti šejtanima da obmanjuju i zavode ljude. Doista, postoji sporazum između onih koji tvrde da znaju gajb i šejtana, i vračara i šejtana. Ovaj sporazum se temelji na riječima i djelima otpadništva. To je razlog što hanbeliski učenjaci tekfire čovjeka koji tvrdi da moze hodati po vodi ili letjeti u zraku, jer takav čin može doći samo od čovjeka koji je pomugnut šejtanima, a šejtani pomažu čovjeku pod uvjetom da taj čovjek otpadne od Islama.

  U zaključku, onaj koji pripiše mudžizu, snagu koja se odnosi na nevidljivo, znanje koje se odnosi na nevidljivo, sposobnost da promijeni prirodu stvari Poslanicima, ili bilo kojem drugom stvorenju, je počinio širk u gospodstvu, čak i ako tvrdi da ga je Allah time obdario.

  Allah je obavijestio Svoje Poslanike o nekim stvarima koje se odnose na nevidljivo, kao što je realizovao mudžize kako bi dokazao njihovu istinitost, ali im On nije dodijelio Svoje Božanske osobine, kao što je pravo da se obožava, stvaranje, presuda, sveobuhvatno znanje, sposobnost da čuje blizu i daleko, u bilo koje vrijeme i na svakom mjestu, i druge osobine koje pripadaju isključivo Gospodaru svjetova.

  Šejh Muhammed Ibn Abdurrahman El-Humejjis, nakon navođenja sveobuhvatnog znanja kao osobine koja pripada isključivo Allahu, kaže: “Ova kategorija širka se zove “širk u znanju” a ogleda se u pripisivanju sveobuhvatnog znanja nekome pored Allaha, pa makar se to tvrdilo za Poslanika, evliju, šejha, šehida, imama ili njegovog potomka, ili džinna, bez obzira da li bio uvjeren da je to znanje samo po sebi ili ga je Allah obdario njime… ” (Izvor: Bejanu širki we Wesailihi inde Eimetil Hanefijje)

  Širk u dovi je ustvari širk u obožavanju, jer “dova je obožavanje” kao što je rekao Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis prenose Ibn Madže, Ebu Davud i Tirmizi, sa ispravnim lancem prenosilaca. Šejh Ahmed El-Hazimi kaže: „Širk u obožavanju nužno uključuje širk u gospodarstvu“ (Šerh Usul Selase)

  Doista, onaj koji vjeruje da je neki čovjek sposoban da oživi mrtve je počinio širk u gospodarstvu. Onog momenta kada bude tražio od čovjeka da proživi mrtvog, počiniće širk u dovi, jer će tražiti od drugog mimo Allaha ono što je samo Allah u stanju ostvariti.

  Imam Ed-Dahlewi, Allah mu se smilovao, je rekao u svojoj knjizi “Hudžetullahi Baliga“ da se izvor širka ogleda u pripisivanju nadnaravnih djela stvorenjima.

  Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

  Lektura i korektura: Šejh Ebu Usame Bilibani, Allah ga sačuvao.

  (1) Velika je razlika između „znati stvari koje se odnose na nevidljivo“ i „biti obavješten o stvarima koje se odnose na nevidljivo“. Znanje nevidljivog (tj. gajba) pripada samo Allahu. To je Njegova osobina u kojoj nema sudruga. On je Taj koji podučava nekim stvarima koje se odnose na nevidljivo nekog od Svojih poslanika. Dakle, ne možemo reći da poslanik zna stvari koje se odnose na nevidljivo i da mu je ta osobina prirodna, u smislu da ih može znati sam od sebe, nego kažemo da ga je Allah obavjestio tim stvarima kako bi dokazao njegovu istinitost (opomena autora)

  #14373
  Anonimno
  Neaktivan

  U zaključku, onaj koji pripiše mudžizu, snagu koja se odnosi na nevidljivo, znanje koje se odnosi na nevidljivo, sposobnost da promijeni prirodu stvari Poslanicima, ili bilo kojem drugom stvorenju, je počinio širk u gospodstvu, čak i ako tvrdi da ga je Allah time obdario.

  Allah je obavijestio Svoje Poslanike o nekim stvarima koje se odnose na nevidljivo, kao što je realizovao mudžize kako bi dokazao njihovu istinitost, ali im On nije dodijelio Svoje Božanske osobine, kao što je pravo da se obožava, stvaranje, presuda, sveobuhvatno znanje, sposobnost da čuje blizu i daleko, u bilo koje vrijeme i na svakom mjestu, i druge osobine koje pripadaju isključivo Gospodaru svjetova.

  Šejh Muhammed Ibn Abdurrahman El-Humejjis, nakon navođenja sveobuhvatnog znanja kao osobine koja pripada isključivo Allahu, kaže: “Ova kategorija širka se zove “širk u znanju” a ogleda se u pripisivanju sveobuhvatnog znanja nekome pored Allaha, pa makar se to tvrdilo za Poslanika, evliju, šejha, šehida, imama ili njegovog potomka, ili džinna, bez obzira da li bio uvjeren da je to znanje samo po sebi ili ga je Allah obdario njime… ” (Izvor: Bejanu širki we Wesailihi inde Eimetil Hanefijje)

  Jako fino pojasnjeno za one koji su razumom obdareni i koji razmisljaju o Allahovoj vjeri. Ali nazalost postoje i oni koji niti su obdareni razumom, niti citaju o svojoj vjeri niti razmisljaju o tome, pa smo tako vidjeli nekoliko desetina hiljada nerazumnih i dzahila kod sejtanovog saradnika – torabija. Nekoliko desetina hiljada bosnji svake godine upucuju dovu el feth okrenuti ka stijeni gdje je bio tzv ajvaz dedo (zajednicki sa stotinama efendija) na mijestu koga su nazvali ajvatovica a kojeg mnoge bosnje sufije, dzahili, dervisi i sije nazivaju “malim hadzom” i jos su to ucinili ibadetom pa svake godine u isto vrijeme cine opasnu zabludjelu novotariju a mnogi od njih i sirk na tom mijestu Neuzubillah.

Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.