TAG

borba Ebu Bekra protiv murtedda

Propisi tekfira kod šejha Sulejmana El-Ulvana

Pitanje: Je li tačno da je mezheb ehlis-sunneta da oni ne tekfire pojedince? Odgovor: Ne, nije tačno. Ehlis-sunnet tekfiri pojedince onda kada se kod njih ispune uvjeti...

Novo na sajtu

Kategorije