TAG

cestitanje bajrama

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Propisi vezani za dan Bajrama i obavljanje Bajram-namaza

Na propisanost klanjanja Bajram namaza ukazuju dokazi iz Kur'ana, sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, te konsenzus islamskih učenjaka. Dokaz iz Kur'ana: Riječi Uzvišenog :...

Novo na sajtu

Kategorije