TAG

istinsko vjerovanje

Primjer istinskog vjerovanja: Esma bint Ebu Bekr es-Siddik

Abdullah b.  Zubejr uđe kod svoje majke Esme bint Ebi Bekr es-Siddik, Allah bio s njima zadovoljan, i reče: - O majko, ljudi su me...

Novo na sajtu

Kategorije