TAG

pretjerivanje

Uzrok nevjerstva i napuštanja vjere sinova Ademovih je pretjerivanje po pitanju dobrih ljudi

Poglavlje o tome da je uzrok kufra i napuštanja vjere sinova Ademovih pretjerivanje po pitanju dobrih ljudi Uzvišeni kaže: „O vi kojima je data Knjiga, ne pretjerujte u...

Hadisi o pretjerivanju u jelu

Prejedanje je jedan od najvećih grijeha koji mogu dovesti do propasti i uzrokovati mnoge bolesti i zaraze, kako fizičke tako i duševne prirode.

Novo na sajtu

Kategorije