TAG

sura Kafirun

Ibn Kesirov tefsir sure „Nevjernici“

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog, Reci: "O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti...

Novo na sajtu

Kategorije