TAG

veliki kufr

Šta je kufr – nevjerstvo i kako čovjek može zapasti u nevjerstvo, a misliti da je vjernik?

Šta je kufr – nevjerstvo i kako čovjek može zapasti u nevjerstvo, a misliti da je vjernik?

Koje je pravo značenje širka i koje vrste postoje

Pitanje: Često čitam da se za nešto kaže da je veliki šrik ili da je mali širk. Možete li mi objasniti razliku između ove dvije...

Novo na sajtu

Kategorije