Reply To: Mali

#14860

Anonimno

Cilj muslimana Malija kao i cijelog svijeta, morala bi biti uspostava Allahovog zakona. Eh sada, negdje je moguće boriti se rukom, negdje jezikom, a negdje samo srcem. No za sve to postoji nagrada. Isto tako za nepostojanje želje za takvim ciljem postoje “nagrade”. Ali to su stvari koje Allah Uzvišeni samo zna i On će to uređivati.

Ali, ako negdje postoji mjesto gdje se muslimani bore rukom za uspostavljanje Allahovog zakona, a u tome im se suprotstavljaju drugi muslimani pozivajući pri tom nevjernike iz dalekih, nevjerničkih, zemalja sa kojima se rame uz rame bore protiv braće po vjeri, valjda ostaje svakome da prosudi ko je tu u pravu i za čiji uspjeh, a za čiji neuspjeh će doviti.

Ashabi su dobro znali ajete o hotimičnom ubijanju vjernika, pa je ipak je kod njih dolazilo do sukobljavanja koji su rezultirali ubijanjem. A živjeli su u državi uređenoj po Allahovom zakonu.

Da li bi se oni razilazili u pitanju uspostave Allahovog zakona u zemlji i da li bi zbog toga ratovali i pozivali u pomoć kafire????

Novo na naslovnoj