Reply To: Odg: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Odg: Hadisi

#11827

Anonimno

Bilježi ga imam Ahmed, br. 8292.; Ebu Davud, br. 4901.; Ibnu Hibban, br. 5712., sa lancem koji je hasen. Ovaj hadis ima šahid, koji se bilježi od Džunduba, r.a., kod imama Muslima, br.2621., u kojemu stoji slijedeće: “Poslanik s.a.w.s., nam je pričao slijedeće: Neki čovjek reče: Vallahi! Allah neće oprostiti grijehe tome i tome! Allah, dž.š., reče: Ko je taj što se kune Mnome da neću grijehe oprostiti tome i tome! Neka zna da Sam tome već grijehe oprostio, a da Sam tvoja djela sva poništio!”

Novo na naslovnoj