Reply To: Odg: i opet se terorisu Allahovi robovi

#12600

caitabburgpounlink
Participant

“A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali.”(85:8)

Novo na naslovnoj