Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

#14963

Anonimno

sandzakmuslim post=10060 wrote:

Tako je, žena i muškarac se trebaju obrazovati islamom i to je večni proces. Ima ovde nešto što ne razumem. Kaže brat Muwehid, a halali mi ako te nisam razumeo, Islamskih studija sa ispravnim aqidama, u kojima postoje uslovi za ženu i muškarca nema u BiH.

1. Gde onda trebamo uputiti našu decu da se obrazuju ako ovih fakulteta nema u BiH (ovo je važno ne samo za Muslimane iz Bosne već i za Muslimane iz Sandžaka, Crne Gore i drugih država iz regije gde postoji diskriminacija prema nama i ne postojanje ispravnih škola)?

2. Ako se odreknemo obrazovanja koje nam je dostupno u BiH, a deca nam ne govore arapski ili kažu da nemogu tako dobro savladati jezik da bi mogla studirati na primer u Egiptu ili nekoj drugoj muslimanskoj državi sa dobrim fakultetima. Zar nećemo onda spasti na to da nas leče i državom vladaju i odlučuju samo mušrici i munafici? Šta je tu rešenje?

Obrazovanje islamom nije vječni proces nego proces dok ne sretneš meleku mewta.
1. Što se tiče pismenosti djeteta dovoljno je svakom djetetu 5 razreda osnovne škole da bude perfektno pismen. Ali pošto živimo u kafirskim državama koji prisiljavaju našu djecu da idu 9 razreda u osnovne škole, molim Allaha da oprosti onima koji šalju svoju djecu do 9 razreda, osim ako ne izvršavaju ta djeca neke od islamskih propisa (što je čest slučaj) – onda im je vadžib napustiti školu i osnovnu pa šta bude, jer je preče zadovoljiti Allahov Haqq, nego taguta! Poslije osnovne škole ni jedna žena nema opravdanje, osim neznalica, koja upiše srednju pred Allahom što je dala prednost grijesima (školovanju u ovakvim uslovima kao što znamo) nad sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, a to je brak! A što se tiče obrazovanja islamskog, to se radi pred učenim ljudima, kao što je to bila praksa ashaba tab'ina i selefa a ne pred nekim institucijama!

2. Ja svjedočim da se arapski jezik može naučiti i pred učenim ljudima, ili pred onima koji znaju arapski. Znači nije uslov Egipat ili neka druga muslimanska država da bi ti dijete govorilo arapski!
A hoćemo mi to zavladati državom ako djecu pustimo da se školuju pa da se ih odgajaju kafiri i munafici po školama?
A kako su se to liječili ashabi i selefi? Jeli to se samo možemo liječiti hemijom i u ustanovama nekim? Zar da opravdamo se liječenjem izlaganju djece opasnosti i gijesima? Šta je problem ako ti odeš kod mušrika i kafira i naplati ti on uslugu koju ti učini, pa zar to nije trgovina? I da je šerijatska država plaćali bi usluge doktora, nebi bilo socijale i knjižice!
Nego je rješenje da sačuvamo sebe i svoje porodice od džehhenemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje!

Novo na naslovnoj