Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

#12716

Anonimno

RPG: Link do videa je uklonjen jer video sadrži scenu sa nepristojno obučenim ženama. Dobro bi bilo da se video obradi i ponovo postavi jer je video dragocjen izvor dokaza o zabludi “vjerskih političara”.

Novo na naslovnoj